kontur (2 kB)

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze
11.12.2008 r.

linia

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów odbyło się 11.12.2008 r. Obecnych było 49 członków Koła.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za czas kadencji 2005 - 2008 przedstawiła Prezes Koła kol. Bronisława Polak, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Edward Zając. Po udzieleniu absolutorium odchodzącemu zarządowi i dyskusji nad sprawozdaniem przystąpiono do wyboru nowych władz.
Prezesem Koła ponownie została kol. Bronisława Polak, zastępcami - kol. Eleonora Dzeło i Józef Szostak, skarbnikiem - kol. Marianna Merecik, sekretarzem - kol. Janina Ciosk, członkami zarządu - kol. Anna Kaczmarczyk i Albina Orpych.

Bronisława Polak

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Linia Powrót
copyright