kontur (2 kB)

KOŁO PTTK WALCOWNIA ZIMNA BLACH

Linia

Wycieczka Nr 020

Wycieczka przeniesiona na inny termin.

zaprasza na wycieczkę:

Losek i Lachów Groń

w dniu 18 kwietnia 2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
losek (123 kB) diadem (4 kB)
Serdecznie zapraszamy na
wyjazd inaugurujący sezon turystyczny Koła ZB.
Będziemy podziwiać tereny
Pasma Jałowieckiego i Laskowskiego, odwiedzając
Łosek (868) zaliczany do Diademu Polskich Gór
oraz Lachów Groń

Program wycieczki:

Trasa piesza:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne lub brak czasu do realizacji programu.

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 50 zł.
dla pozostałych uczestników 62 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10.04.2020 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 020"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzi:
Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

Dariusz Opalski

Numer alarmowy:
GOPR tel. 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Powrót
copyright