kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZB

Linia

Wycieczka Nr 050

Zaprasza na:

Rumunia - Karpaty Wschodnie

Góry Marmaroskie i Rodniańskie

w dniach 30.06 - 07.07.2017

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Tegoroczna wyprawa do Rumunii jest kontynuacją wyjazdu z 2016 roku, gdzie poznawaliśmy zachodnią część Okręgu Maramuresz. Obecnie przeniesiemy się w część wschodnią, obejmującą najciekawsze pasma górskie – Góry Marmaroskie i Rodniańskie.

Karpaty Marmaroskie to masyw starszy od sąsiadujących z nimi od południa Gór Rodniańskich i różniący się od tych ostatnich budową geologiczną. Zajmują obszar 2 tys. km2. Długość głównego grzbietu wynosi 93 km. Najwyższe szczyty masywu to Fărcăul (1961 m), Pop Ivan (1940 m), Toroiaga (1939 m) ,Mihailecul (1918 m). Góry Marmaroskie są atrakcyjną, choć miejscami dość trudną do penetracji grupą górską. Szlaków znakowanych jest niewiele a i jakość oznakowania pozostawia wiele do życzenia. Wiele obszarów jest bardzo trudnych orientacyjnie czy niedostępnych ze względu na gęste zarośla kosówki.

rumunia01 (46 kB)

Tym, co przyciąga turystów, jest możliwość swobodnej wędrówki, z wykorzystaniem ścieżek owczych czy leśnych stokówek. Oczywiście kuszą też wspaniałe szczyty Fărcăula, Mihailecula, Popa Ivana czy Torojagi oraz atrakcyjne formacje skalne (np. Piatra Arsă w okolicach Łostunia) czy różnokształtne skały z okolic Komanowej). Są i jeziorka, z najładniejszym wśród nich jeziorem Vinderel - leżącym pomiędzy szczytami Mihailecul i Fărcăul. Wielką atrakcję regionu stanowi kolejka wąskotorowa w dolinie Wazeru. Warto także odwiedzić przepiękne drewniane, zabytkowe cerkwie o architekturze w stylu marmaroskim: w Poienile de Sub Munte i w Borszy. Karpaty Marmaroskie są ostoją wielu zwierząt, w tym m.in. głuszca i cietrzewia. Rezerwat, chroniący tego ostatniego, znajduje się na najbardziej na południowy wschód wysuniętym fragmencie głównego grzbietu gór.

Góry Rodniańskie, najwyższe w całych Karpatach Wschodnich, w literaturze polskiej nazywa się Alpami Rodniańskimi ze względu na charakter rzeźby, którą kontrastują one z innymi pasmami Karpat Wschodnich. Wyglądem przypominają nasze Tatry Zachodnie – wierzchołki są ostre, granie poszarpane a zbocza strome z piarżyskami. Spotyka się tu też polodowcowe kotły z perełkami licznych jeziorek. Łącznie doliczono się 36 niewielkich oczek wodnych, z których największe – Lala Mare leży u stóp Ineula, a jego powierzchnia wynosi 0,6 ha. Najciekawszymi krajobrazowo partiami górskimi jest grupa najwyższych szczytów - Pietrosula (2303 m), Rebry (2221 m) oraz Ineul (2279 m).

rumunia02 (31 kB)
Pietrosul

Główny grzbiet tych gór ciągnie się od przełęczy Şetref do przełęczy Rotunda oddzielającej to pasmo od gór Suhard. Długość całego grzbietu w linii prostej wynosi ok. 45 km.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 920 zł.
dla pozostałych uczestników 1010 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Uczestnicy muszą posiadać paszport lub dowód osobisty z min. 3 miesięczną ważnością.
Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy do dnia 15.06.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
i wpłata zaliczki 300 zł, której należy dokonać w ciągu 72 godzin od momentu zapisania się na listę uczestników.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 15.06.2017 r.
Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15.06.2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 050"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 9.00 - 17.30
wtorek 14.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 13.30

WAŻNE !

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

Wyjazd:

w dniu 30.06.2017 (piątek) r. o godz. 21:00 - Kraków ul. Bulwarowa 37

Powrót: 07.07.2017 r. (piątek) w godzinach nocnych

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Trasy wymagają bardzo dobrej kondycji i właściwego przygotowania do wędrówek górskich z uwagi na duże przewyższenia (nawet ponad 1600 m) i duże odległości (25-30 km) a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Po trasach górskich poprowadzą:

Marek Prostacki i Dariusz Opalski

i udzielają więcej informacji: telefony kontaktowe:
+48 698-597-458 (Marek)
+48 692-819-189 (Dariusz)
Linia

Program wycieczki:

Dzień 1 - 30.06.2017 piątek godz. 21:00
wyjazd z Krakowa ul. Bulwarowa 37 Przejazd przez Słowację i Węgry do Rumunii.

Dzień 2 - 01.07.2017 sobota
Przyjazd na Przełęcz Prislop. Trasa piesza: Przełęcz Prislop - Polana Stiol - Przełęcz Gargalau - Gargalau (2159 m) - Galatului (2048 m) - Complex Touristic Borsa 26 km 850 m przewyższenia 8 godz.
Zakwaterowanie, Obiadokolacja, Nocleg.

Dzień 3 - 02.07.2017 niedziela
Śniadanie - Przejazd do Valea Bistritei. Trasa piesza: Valea Bistritei - Przełęcz Rotunda - Ineul (2279m) - Gura Lala 28,5 km 1450 m przewyższenia 10 godz.
Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4 - 03.07.2017 poniedziałek
Śniadanie - Przejazd do Borsa Trasa piesza: Borsa - Pietrosul (2303 m) - Borsa 25 km 1600 m przewyższenia 10 godz.
Obiadokolacja, nocleg

Dzień 5 - 04.07.2017 wtorek
Śniadanie - Przejazd do Viseu de Sus Kolej wąskotorowa Mocanita - piknik Zakupy w Viseu de Sus i powrót do Complex Touristic Borsa
Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6 - 05.07.2017 środa
Śniadanie - przejazd do Repedea Trasa piesza: Repedea - Jezioro Vinderel - Farcaul (1957 m) - Repedea 26 km 1600 m przewyższenia 10 godz.
Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7 - 06.07.2017 czwartek.
Śniadanie - przejazd do Baile Borsa Trasa piesza: Baile Borsa - Toroiaga (1930m) - Baile Borsa 22,4 km 1250 m przewyższenia 8 godz. Obiadokolacja, nocleg

Dzień 8 - 07.07.2017 piątek
Śniadanie - wyjazd do Polski. Postój w Sapanta (Wesoły Cmentarz) i w Tokaju. Przyjazd do Krakowa w późnych godzinach wieczornych.

3 wycieczki w Górach Marmaroskich (Farcaul, Torojaga, przejazd kolejką Mocanita - bilety nie są wliczone w koszty - osoby, które będą chciały uczestniczyć w tej atrakcji powinny posiadać 55 RON dorośli, 47 RON studenci, emeryci i osoby niepełnosprawne)
3 wycieczki w Górach Rodniańskich (Pietrosul, Ineul, Gargalau)
Powrót 07.07.2017 r. (piątek) w godzinach nocnych - w drodze powrotnej postój w Tokaju na ewentualne zakupy.

Linia

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright