kontur (2 kB)

KOŁO PTTK WALCOWNIA ZIMNA BLACH

Linia

Wycieczka Nr 040

zaprasza na

Wyjazd integracyjny Koła ZB –Eliaszówka

20.05.2017 roku

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
zb (30 kB)

Koło PTTK ZB – serdecznie zaprasza członków Koła ZB oraz sympatyków na majówkę w Beskid Sądecki, Góry Lubowelskie i Małe Pieniny.

Będzie to premierowe przejście granicznym szlakiem z Piwnicznej / Kosarzyska do Jaworek. Atrakcją tej wycieczki będzie podziwianie pięknej panoramy z nowej wieży widokowej na Eliaszówce (1023 m) i plenerowe pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz zdobycie najwyższego szczytu Pienin – Wysokie Skałki (1050m).

Trasa górska:
czas przejścia 8:30 h – 1265 m przewyższenia:

Trasa wycieczki Szlak Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Piwniczna/Kosarzyska – Magury niebieski (0 kB) BZ.09 7
Magury – Eliaszówka zielony (0 kB) BZ.09 4
Eliaszówka (1023m) – Obidza (930) zielony (0 kB) BZ.09 3
Obidza – Przełęcz Rozdziela (862) niebieski (0 kB) BZ.09 3
Przełęcz Rozdziela – Wysokie Skałki (1050) niebieski (0 kB) BZ.08 7
Wysokie Skałki – Jaworki zielony (0 kB) BZ.08 4
RAZEM 28
Skrót – (pominięcie Eliaszówki) – Sucha Dolina – Obidza czerwony (0 kB) BZ.09 4
Skrót – Przełęcz Rozdziela – Jaworki żółty (0 kB) BZ.08 5

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 42 zł.
dla pozostałych uczestników 47 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Od uczestnika wymagane jest odpowiednie przygotowanie do wędrówek górskich.

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 10 maja 2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1040 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10 maja 2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 040"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:
Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

Adam Lemoch i Dariusz Opalski

Numer alarmowy GOPR
GOPR: 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Powrót
copyright