kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZAWRAT

Wycieczka Nr 072A

zaprasza na wycieczkę:

Mały Szlak Beskidzki

8.08.2020

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

zar (341 kB)

Program wycieczki:

Trasa górska:

zar-mapka (61 kB)

Żarnówka Mała – Przysłop Cisowy - Przełęcz Kocierska 8.08.2020

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
8.08.2020 Żarnówka Mała – Przysłop Cisowy BZ03 14 Tak
8.08.2020 Przysłop Cisowy – Przełęcz Kocierska BZ03 6 Tak
RAZEM 20  
Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek wysokogórskich.

Zapraszamy !

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 45 zł.
dla pozostałych uczestników 55 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
8.08.2020 r. godz. 7:00 - centrum E Nowa Huta obok Muzeum PRL-u i szkoły muzycznej
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Powrót:
8.08.2020 r. około godz. 20

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Marek Filipiak tel. 608834590; SMS,
e-mail: marek.filipiak@op.pl
Po zapisaniu na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 3-go sierpnia 2020 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 021"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi:
Jan Ślazik tel. +48 608-834-590

Telefon alarmowy:
112
GOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright