kontur (2 kB)

KOŁO PTTK PRZY ZAKŁADZIE AUTOMATYZACJI

Wycieczka Nr 058

Zaprasza na wycieczkę:

Nida - spływ kajakowy

9 lipca 2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
nida-splyw (70 kB) Linia

Program:

Zapraszam na spływ kajakiem po Nidzie na trasie Pińczów – Chrobierz. Zapraszam również osoby spoza Koła ZA.
Będziemy płynęli 18,5 km, tj. około 3,5 godz.

Linia

Koszt:

Koszt wycieczki uzależniony będzie od ilości uczestników. Jeżeli będziemy w grupie 50 osób koszt zamknie się w kwocie 60 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych o 5 PLN więcej.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 60 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 9.07.2017 r. o godz. 6:30 - z parkingu przy dawnym kinie Światowid, obecnie muzeum socjalizmu.

Powrót do Krakowa: około godz. 19

Linia
UWAGA!
Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Bogumił Borowiecki: tel. 792-913-983; SMS, adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl
Po zapisaniu się na listę uczestników wymagana jest zaliczka w kwocie 30 zł wpłacona nie później niż do dnia 31 maja 2017 r.
Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, którą podam
po 5 czerwca, należało będzie wpłacić do dnia 26 czerwca 2017 r.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 12 marca 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 058"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi:

Bogumił Borowiecki:
tel. 792-913-983; SMS, adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Pozdrawiam i życzę miłej lektury na stronach internetowych www.kajakiemponidzie.pl oraz www.nidakajakiem.pl.
Linia
Powrót
copyright