kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 108

Zaprasza na wycieczkę:

Jura Krakowsko-Częstochowska

20 października 2018 r.

Zapraszamy na jesienną wędrówkę
szlakiem św. Jakuba Via Regia
Przeginia - Olkusz długości około 15 km.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
jura-k-c (124 kB) Linia

W Olkuszu zwiedzanie starego cmentarza z pomnikiem płk. Francesco Nullo, stare miasto z Bazyliką mniejszą p.w. św. Andrzeja Apostoła, starych murów, Rynku Olkusza. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem - popiersiem Józefa Piłsudzkiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 20.10.2018 r. o godz. 7:00 - z parkingu przy Muzeum PRL os. Centrum E.

Powrót do Krakowa: około godziny 19

Linia
UWAGA!
Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
Andrzej Skibiński - organizator turystyki i prowadzący wycieczkę
do dnia 15 października 2018 r.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15 października 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 108"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi:

Andrzej Skibiński:
tel. 888-974-950 SMS,
adres mailowy: a.skibinski@onet.eu;

Linia
Powrót
copyright