kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 018


Zaprasza na wycieczkę:

Wrocław

16 - 17.03.2019 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
wroclaw (63 kB)

Program:

16.03.2019 r.

17.03.2019 r.

Nocleg w Absynt Hostel
Adres ul. Świętego Antoniego 15, 50-073 Wrocław

Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 150 zł.
osoby nie zrzeszone 160 zł
dla dzieci i młodzieży 110 zł
dla uczestników, którzy załatwili indywidualnie noclegi, zrzeszonych w PTTK 100 zł
dla uczestników, którzy załatwili indywidualnie noclegi nie zrzeszonych w PTTK 110 zł

Uczestnicy wycieczki, którzy zrealizowali przedpłaty zobowiązani są
do dokonania dopłaty, a nowo zapisani do pełnej wpłaty za wycieczkę
do dnia 9 marca 2019 r.

Osoby niezrzeszone proszę o kontakt z prowadzącym i podanie danych do ubezpieczenia (PESEL, adres zamieszkania).
Linia

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyżywienie we własnym zakresie.

Linia

Wyjazd:
16.03.2019 r. o godz. 6:30 z parkingu obok dawnego kina "Światowid" a obecnie muzeum PRL-u.

Planowany powrót:
17.03.2019 r. około godz. 19.

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Bogumił Borowiecki: tel.792-913-983 SMS, adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 9.03.2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 018" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę i nie będące członkami PTTK, proszone są o skontaktowanie się z prowadzącym wycieczkę celem podanie informacji niezbędnych do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Bogumił Borowiecki:
tel. 792-913-983 SMS,
adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!

Telefon alarmowy:
112

Linia Powrót
copyright