kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 092A


Zaprasza na wycieczkę:

Tatry Bielskie

15.09.2018 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
bielskie01 (62 kB)

Trasa planowana:

Proszę się zapoznać z ogłoszeniami słowackich służb odnośnie szlaku niebieskiego Kopskie Sedlo (1750) - Tatrzańska Javorina. Szlak jest zamkniety do odwolania i w tym roku może nie być dostępny.

Jest możliwość innych wariantów ułożenia przejść w tym rejonie po uzgodnieniu z prowadzącym.

Linia

Koszty wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
osoby nie zrzeszone 45 zł

Osoby niezrzeszone proszę o kontakt z prowadzącym i podanie danych do ubezpieczenia (PESEL, adres zamieszkania).
Linia

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
15.09.2018 r. o godz. 6:30 z parkingu obok dawnego kina "Światowid" a obecnie muzeum PRL-u.
przystanki do wsiadania:
DH Wanda, skrzyżowanie Wiślicka - Stella Sawickiego kierunek Zakopane

Planowany powrót:
15.09.2018 r. około 18:30.

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Stefan Jurkowski: tel.606-178-757 SMS, adres mailowy: sjurkowski@wp.pl

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10.09.2018 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 092A" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Andrzej Skibiński:
tel. 888-974-950 SMS,
adres mailowy: a.skibinski@onet.eu

Serdecznie zapraszamy!

Telefony alarmowe:

Telefony alarmowe:
Horska Sluzba +421 18-300
TOPR +48 601-100-300

Linia Powrót
copyright