kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 102


Zaprasza na wycieczkę:

Wycieczka odwołana

Beskid Niski „Andrzejki”

15 - 17 listopada 2019 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przadki (177 kB)

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Program:

PIĄTEK 15 listopada

Zwiedzamy:

SOBOTA 16 listopada
NIEDZIELA 17 listopada
Nocleg:
Zakład Aktywności Zawodowej
ul. PCK 338-481 Rymanów Zdrój
Linia

Wstępny koszt uczestnictwa w wycieczce:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 240 zł.
osoby niezrzeszone 260 zł
Osoby niezrzeszone proszę o kontakt z prowadzącym i podanie danych do ubezpieczenia (PESEL, adres zamieszkania).
Linia

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
15.11.2019 r. o godz. 7:00 z parkingu obok dawnego kina "Światowid" a obecnie muzeum PRL-u.
Przejazd do autostrady w kierunku Tarnowa – Dębicy – Jasła – Krosna – Rymanowa Zdroju

Planowany powrót:
17.11.2019 r. około godz. 19

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie telefonicznie
- Bogumił Borowiecki: tel. 79-913-983
Nie będą przyjmowane zapisy na podstawie sms.

Osoby, które zapiszą się na wyjazd, będą zobowiązane do wpłaty zaliczki w wysokości 100 PLN do dnia 29 października br. na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 29 października 2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 102" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, która podana zostanie
30 października br., należało będzie wpłacić do dnia 8 listopada 2019 r.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę i nie będące członkami PTTK, proszone są o skontaktowanie się z prowadzącym wycieczkę celem podanie informacji niezbędnych do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Bogumił Borowiecki:
tel. 792-913-983

Serdecznie zapraszamy!

Telefon alarmowy:
GOPR +48 601-100-300
112

Linia Powrót
copyright