kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 086

Zaprasza na wycieczkę:

Bieszczady

4 - 7 października 2019 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
bieszczady001 (71 kB)

Program:

PIĄTEK 4 października

Wyjazd z Krakowa w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 6:30 z parkingu pod Muzeum Nowej Huty, Centrum E bl. 1 (dawne kino Światowid).
i przejazd do autostrady w kierunku Tarnowa – Jasła – Cisnej – Brzeów Górnych

Trasa piesza:

SOBOTA 5 października

Śniadanie o godz. 7:15

Wyjazd autokaru o godz. 8:00

Trasa piesza:

NIEDZIELA 6 października

Śniadanie o godz. 7:15

Wyjazd autokaru o godz. 8:00

Trasa piesza:

PONIEDZIAŁEK 7 października

Śniadanie o godz. 7:15

Wyjazd autokaru o godz. 8:00

Trasa piesza:

Nocleg: „Widok” Pokoje Gościnne
Bożena Dworaczek
Przysłup 12
38-608 Wetlina
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 400 zł
dla pozostałych uczestników 420 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 4.10.2019 r. o godz. 6:30 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid).

Planowany powrót do Krakowa: 7.10.2019 r. około godz. 19:30

Linia
UWAGA!
Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Bogumił Borowiecki: tel. 792-913-983; SMS,
adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

W związku z koniecznością wpłaty zaliczki za noclegi, proszę są do dokonania wpłaty zaliczkowej w wysokości 100 zł do 27 sierpnia 2019 r. na konto Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie nr:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka 086"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Pozostałą kwotę należy wpłacić na wyżej wymienione konto do 25 września 2019 r.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wpłata będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Brak wpłaty będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, Adres zamieszkania, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi: kol. Bogumił Borowiecki
tel. 792-913-983
Linia

Telefony alarmowe:
GÓRSKI ALARMOWY 601-100-300
GOPR SANOK + 48 13-463-22-04

Pozdrawiam i życzę miłej lektury na stronach internetowych: www.kajakiemponidzie.pl
oraz 
www.nidakajakiem.pl.
Linia
Powrót
copyright