kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZA

Wycieczka Nr 072

Zaprasza na:

"Nida - spływ"

8 lipca 2018 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
kajakiemponidzie (219 kB)

Program:

Spływ odbędzie się kajakami po Nidzie na trasie Chrobierz - Wiślica.
Będziemy płynęli 20,7 km, tj. około 4,5 godz.
W Wiślicy istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Archeologicznego oraz Bazyliki.

Jednocześnie zwracamy uwagę na przygotowanie sobie odpowiedniego ekwipunku w celu zabezpieczenia swoich ubrań i innych przedmiotów (np. worek foliowy, pelerynka) oraz odpowiedniego obuwia w przypadku konieczności wejścia do rzeki.

Linia
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 50 zł.
dla pozostałych uczestników 55 zł.
W przypadku wyjazdu 50 osób:
koszt wycieczki wyniesie 50 zł dla członków PTTK
a dla osób niezrzeszonych w PTTK 55 zł.
Jeżeli zapisze się mniej osób, kwotę dopłaty podam w terminie późniejszym.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 8 lipca 2018 r. o godz. 6:30 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid). Przejazd ul. Bulwarową, w kierunku Wzgórz Krzesławickich i Proszowic.

Planowany powrót do Krakowa: 8 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych

Linia
UWAGA!
Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Bogumił Borowiecki: tel. 792-913-983; SMS,
adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 2 lipca 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka 072"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wpłata będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Brak wpłaty będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, Adres zamieszkania, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi: kol. Bogumił Borowiecki
tel. 792-913-983
Linia

Telefony alarmowe: 112

Pozdrawiam i życzę miłej lektury na stronach internetowych: www.kajakiemponidzie.pl
oraz
www.nidakajakiem.pl.
Linia
Powrót
copyright