kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia wiking300. (78 kB)

Wycieczka Nr 083A

Zaprasza na:

Wakacje w kajaku
Mityczna kraina Siedmiogrodu
Rumunia rzeka Samosz
Dej – Aciu 170 km

w dniach 11 - 19.08.2018 roku

Linia samosz01 (79 kB)
Rzeka Samosz Linia

PROGRAM SPŁYWU:

TRASA SPŁYWU:

Biwak pod namiotem, ekwipunek we własnym zakresie.

Linia

Zapisy i informacji udziela
Ryszard Klecki
tel. 600-671-860

Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Koszt uczestnictwa - informacja u prowadzącego.

Impreza zamknięta!

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

samosz02 (149 kB)
Rzeka Samosz

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright