kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia

Wycieczka Nr 059

wiking1 (33 kB)

Spływ Kajakowy – rzeką Wisłą

Szczucin - Połaniec - Baranów Sandomierski

25 - 26.09.2021 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w spływach kajakowych
szczucin (198 kB) Linia

PROGRAM SPŁYWU:

Wyjazd odbędzie się przy minimum 25 uczestnikach.

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Obowiązkowo sprzęt biwakowy (uczestnik powinien posiadać):

Wyżywienie we własnym zakresie.
Linia

Informacje na temat udziału w imprezie:
Ryszard Klecki tel. 600-671-860

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla członków Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK z opłaconymi składkami 180 zł.
dla członków PTTK z opłaconymi składkami 190 zł.
dla pozostałych uczestników 200 zł.

Wpłaty należy dokonywać osobiście do dnia 20.09.2021 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 059" w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy, w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA !

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.
!!! Uczestnik spływu odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu sportowego powierzonego na czas realizacji spływu. Powierzony sprzęt należy sprawdzić przed jego użyciem, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić organizatorowi.

Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

  • 26.06.2021 w godzinach wieczornych

Ilość miejsc ograniczona.

Linia

UWAGA!

Zapisy przyjmuje wyłącznie:
Ryszard Klecki tel. 600-671-86

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

wiking-klub (104 kB)

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright