kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia plakwiking (24 kB)

Wycieczka Nr 036

Zaprasza na:

VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy
"Wisłok - 2018"

w dniach 21 - 22.04.2018 roku

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

splyw01 (116 kB)
W VII edycji spływu przewidujemy udział blisko 300 uczestników,
którzy pokonają dystans 43 km, prowadzący
z Krosna przez Wojkówkę i Frysztak do Markuszowej.
Linia

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU IMPREZIE
PROWADZI kol: RYSZARD KLECKI tel. 600-671-860

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 31 marca 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 036" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Spływ Wisłokiem jest łatwy, można płynąć z dziećmi.

Koszt uczestnictwa:

dla członków Klubu "WIKING" z opłaconymi składkami 160 zł
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 165 zł
dla pozostałych uczestników 205 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Ilość miejsc ograniczona 26 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

splyw02 (55 kB)

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright