kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia wiking1 (33 kB)

Wycieczka Nr 028A

Zaprasza na:

Spływ Kajakowy – rzeką (Mała Panew)

01 – 02 maja 2020 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w spływach kajakowych
splyw (55 kB) Linia

Mała Panew to prawy dopływ górnej Odry, płynie z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej na Nizinę Śląską; długość 132 km, powierzchnia dorzecza 2132 km2; źródła na wysokości 340 m n.p.m. wśród wzniesień Progu Woźnickiego, w rejonie bezleśnym, koło wsi Cynków, około 7 km na pd.-wsch. od miasta Woźniki; kilka kilometrów płynie na południe, następnie na Równinie Opolskiej zmienia kierunek na zachodni i pn.-zach.; w górnym biegu rzeki, w podłożu doliny, piaskowce liasowe; następnie rzeka płynie rozległą piaszczystą doliną, urozmaiconą wałami wydm, pokrytą zwartym kompleksem lasów sosnowych (Bory Stobrawskie), ciągnących się w dorzeczu Małej Panewi i Stobrawy; w środkowym i dolnym biegu rzeka tworzy liczne zakola; przeciętna szerokość doliny 0,3-0,6 km w górnym biegu, do powyżej 1 km przy ujściu; około 17 km powyżej ujścia Turawskie, Jezioro, regulujące m.in. przepływy Odry; ujście w Pradolinie Wrocławskiej, na wysokości 146 m n.p.m., w Czarnowąsach, poniżej Opola. Średnie spadki doliny Małej Panewi od około 2,5%o w górnym biegu do 0,9%o w dolnym; średni roczny przepływ (1956-90) w Turawie 9,39 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 3,0 m; wody w znacznym stopniu zanieczyszczone w rejonach zakładów przetwórstwa drewna i hut. Najważniejsze dopływy: Chrząstawa, Leśnica, Lublinianka, Libawa. Główne miejscowości nad Małą Panewą: Kalety, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Czarnowąsy. Nad Jeziorem Turawskim liczne ośrodki wypoczynkowe.

http://www.rzekipolski.info/mala-panew.html

Linia

Program spływu:


W razie niesprzyjającej pogody trasa zostanie skrócona.

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla członków Klubu „Wiking” z opłaconymi składkami 180 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 190 zł.

Obowiązkowo (uczestnik powinien posiadać):

Ilość miejsc ograniczona, (18 osób)
decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU W IMPREZIE
Ryszard Klecki tel. 600-671-860

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 20.04.2020 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 028A" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

mala-panew (147 kB)
Rzeka Mała Panew

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright