kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia wiking1 (33 kB)

Wycieczka Nr 056A

Zaprasza na:

Spływ kajakowy rzeką Mierzawą

06 - 07.07.2019 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w spływach kajakowych
rzeka-mierzawa (124 kB)
Rzeka Mierzawa Linia

Mierzawa - rzeka, prawobrzeżny dopływ Nidy o długości 64,18 km i powierzchni zlewni 563,6 km². Źródła znajdują się w miejscowości Bryzdzyn (woj. małopolskie). Rzeka uchodzi do Nidy w okolicach Pawłowic k. Pińczowa (woj. świętokrzyskie).

Linia

Program spływu:


W razie niesprzyjającej pogody trasa zostanie skrócona.

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla członków Klubu „Wiking” z opłaconymi składkami 160 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 175 zł.

Obowiązkowo (uczestnik powinien posiadać):

Ilość miejsc ograniczona, (30 osób)
decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU W IMPREZIE
Ryszard Klecki tel. 600-671-860

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 30.06.2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 056A" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

wiosla (61 kB)

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright