kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

wedrowcy3 (95 kB) Linia

Wycieczka Nr 023

Zdobywamy
Odznakę Czterech Pogórzy Karpackich

odznaka (73 kB)

Pogórze Rożnowskie
11.04.2021
(etap III)

Zakończenie pogórza Rożnowskiego 

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia

Regulamin odznaki

http://jaslo.pttk.pl/odznaki-turystyczne-pttk-o-jaslo/odznaka-czterech-pogorzy-karpackich/ Linia

Program wędrówki:

Potoczówka – Ciężkowice 7:06 h 23.2 km

11.04.2021

mapka05 (57 kB)

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce.

Pogórze Rożnowskie leży bezpośrednio na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Maksymalna szerokość pogórza dochodzi do 20 km[1]. Czasami zaliczane jest do Pogórza Ciężkowickiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m) nad Jeziorem Rożnowskim]. Od zachodu graniczy z Pogórzem Wiśnickim (granicę stanowi dolina Dunajca), od wschodu z Pogórzem Ciężkowickim (rozdziela je dolina Białej). Granicę północną trudniej wyznaczyć jednoznacznie, dlatego umownie przyjmuje się, że przebiega wzdłuż linii kolejowej Kraków – Tarnów. Ma ona zaledwie 6 km długości. Granica południowa biegnie od Grybowa tylko na krótkim odcinku linią kolejową Grybów – Nowy Sącz, dalej północno-wschodnimi podnóżami Rosochatki i Jodłowej Góry, które należą już do Beskidu Niskiego, oraz obrzeżem Kotliny Nowosądeckiej. W najszerszym miejscu Pogórze Rożnowskie w kierunku równoleżnikowym ma szerokość 20 km.

Rzeźba terenu.

Region cechuje się urozmaiconą rzeźbą, wysokimi wzniesieniami oraz głęboko wciętymi dolinami Dunajca, Białej i ich dopływów. Wysokość wierzchowin na działach wodnych przekracza 500 m n.p.m. Niektóre ze wzniesień na tych wierzchowinach mają charakter małych gór, np. Dąbrowska Góra (583 m), Kobylnica (582 m) i inne.Większe z wierzchowin to:
rozróg Wału (na północy),
pasmo Mogiły, Styru i Suchej Góry, ciągnące się równoleżnikowo od Czchowa do Gromnika,
grupa Rosulca, Bukowca i Jamnej,
pasmo Żebraczki,
masyw Majdanu nad Jeziorem Rożnowskim i pasmo Ostryża.

Opis regionu

W obrębie regionu znajdują się dwa zbiorniki wodne: Jezioro Rożnowskie (16,9 km²) i Jezioro Czchowskie (3,5 km²), ich lokalizacje w krętej, przełomowej dolinie Dunajca nadaje regionowi szczególne walory krajobrazowe[1]. Jedynym miastem w całości leżącym na Pogórzu Rożnowskim jest Zakliczyn, na granicy regionu znajdują się Bobowa i Grybów.
Przyroda należy do średnio przekształconych w wyniku działalności człowieka. W użytkowaniu przeważają pola uprawne i łąki, lasy zachowały się na bardzo stromych stokach. Na najlepiej zachowanych obszarach regionu utworzono Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. Istnieją dwa rezerwaty przyrody – Diable Skały i Styr. Z ciekawszych pomników przyrody warto wymienić skałę Wieprzek i Diable Boisko.

Źródło: Wikipedia

Linia

Olszowa - Jamna - Bukowiec - Bruśnik - Ciężkowice 11.04.2021

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
11.04.2021 Olszowa - Jamna BZ.12 7 Tak
11.04.2021 Jamna - Bukowiec BZ.12 4 Tak
11.04.2021 Bukowiec - Pod Falkową BZ.12 3 Tak
11.04.2021 Pod Falkową - Bruśnik BZ.12 2 Tak
11.04.2021 Bruśnik - Ciężkowice BZ.12 7 Tak
11.04.2021 Ciężkowice - Skała Grunwald BW.01 1 Tak
11.04.2021 Skała Grunwald - Skamieniałe Miast BW.01 4 Tak
11.04.2021 Skamieniałe Miasto - Ciężkowice BW.01 3 Tak
RAZEM 31  
Linia

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK
w Krakowie z opłaconymi składkami
40 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 45 zł.
dla pozostałych uczestników 50 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 11.04.2021 r. o godz. 7:00 róg Bulwarowej i al. Solidarności (parking obok szkoły) Bez przejazdu przez Kraków.

Planowany powrót:
w dniu 11.04.2021 r. w około godz. 21

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 05.04.2021 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 023"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Prowadzący wycieczkę:

Agata Wdowiarz

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

tel. +48 605-782-039

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

112
GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright