kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

wedrowcy3 (95 kB)

W związku z rozwojem epidemii Coronowirusa - wycieczka przeniesiona
na inny termin.
W sprawie zwrotu wpłat za wycieczkę prosimy o kontakt pod adresem: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Linia

Wycieczka Nr 015

Zdobywamy
Odznakę Czterech Pogórzy Karpackich

odznaka (73 kB)

Pogórze Przemyskie
24-25.10.2020
(etap 1)

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia

Regulamin odznaki

http://jaslo.pttk.pl/odznaki-turystyczne-pttk-o-jaslo/odznaka-czterech-pogorzy-karpackich/ Linia

Przebieg trasy:

24.10.2020

25.10.2020

Linia

Trasa turystyczna;
Sanok – Bircza

mapka-pogorza1 (60 kB)

Nocleg

sanok (32 kB) http://www.domturysty.net.pl/

Pogórze Przemyskie jest położonym najdalej na wschód w Polsce mezoregionem pasma pogórzy i jednocześnie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jego północną i zachodnią granicę wyznacza rzeka San. Na zachodzie Pogórze Przemyskie graniczy z Pogórzem Dynowskim, na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi, na północnym wschodzie z Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim. Na wschodzie jego granicę stanowi umownie granica z Ukrainą….

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK
w Krakowie z opłaconymi składkami
180 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 190 zł.
dla pozostałych uczestników 210 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 24.10.2020 r. o godz. 6:00 róg Bulwarowej i al. Solidarności (parking obok szkoły

Planowany powrót:
w dniu 25.10.2020 r. w około godz. 22 Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 12.10.2020 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 015"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Kierownik wycieczki:

Jacek Wiechecki

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

tel. +48 605-782-039

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

112
GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright