kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 010

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza na wycieczkę z cyklu
Tatrzańskie dolinki zimą

16.02.2019 roku

Dolina Kościeliska

Ornak zimą

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Dolina Kościeliska
Dolina Kościeliska

Trasa turystyczna - piesza:

Kiry 0:20 h szlakiem zielonym Cudakowa Polana 0:05 h szlakiem zielonym / czarnym Wyżnia Kira Miętusia 0:10 h szlakiem zielonym Odejście do Jaskini Mroźnej 0:03 h szlakiem zielonym / czarnym Lodowe Źródło 0:10 h szlakiem zielonym Skała Sowa 0:10 h szlakiem zielonym Polana Pisana 0:05 h szlakiem zielonym Wąwóz Kraków, odejście szlaku 0:01 h szlakiem czerwonym / zielonym Dolina Kościeliska, wyjście z Mylnej Jaskini 0:02 h szlakiem zielonym Dolina Kościeliska, szlak do Mylnej Jaskini 0:25 h szlakiem zielonym Tomanowa Dolina0:03 h szlakiem żółtym Schronisko PTTK na Hali Ornak 1:15 h szlakiem żółtym Iwaniacka Przełęcz 1:05 h szlakiem zielonym Ornak 0:25 h szlakiem zielonym Iwaniacka Przełęcz 1:00 h szlakiem żółtym Schronisko PTTK na Hali Ornak 0:03 h szlakiem żółtym Tomanowa Dolina 0:20 h szlakiem zielonym Dolina Kościeliska, szlak do Mylnej Jaskini 0:02 h szlakiem zielonym Dolina Kościeliska, wyjście z Mylnej Jaskini 0:01 h szlakiem czerwonym / zielonym Wąwóz Kraków, odejście szlaku 0:05 h szlakiem zielonym Polana Pisana 0:10 h szlakiem zielonym Skała Sowa 0:10 h szlakiem zielonym Lodowe Źródło 0:03 h szlakiem zielonym / czarnym Odejście do Jaskini Mroźnej 0:10 h szlakiem zielonym Wyżnia Kira Miętusia 0:05 h szlakiem zielonym / czarnym Cudakowa Polana 0:15 h szlakiem zielonym Kiry

ornak-mapka (84 kB)
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 50 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 11.02.2019 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 11.02.2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 010"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Kierownik wycieczki:

kol. Jacek Wiechecki

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

tel. +48 605-782-039

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright