kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 068

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza na wycieczkę z cyklu
Zdobywamy Tatrzańskie Dwutysięczniki

10.08.2019

Bystra (2248)

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
bystra (75 kB)

Trasa główna; 10:23 h 21.1 km
Úzka dolina, parking szlakiem zielonym Úzka dolina szlakiem niebieskim Úzka dolina, rozejście szlaków szlakiem zielonym Nižná lúkasz lakiem żółtym Pod Klinom szlakiem zielonym Gáborov zadok szlakiem niebieskim Bystry Karb szlakiem niebieskim Bystrá szlakiem niebieskim Bystry Karb szlakiem czerwonym Błyszcz szlakiem czerwonym Pyszniańska Przełęcz 1szlakiem niebieskim Podbanské, rozc. szlakiem niebieskim Podbanské

bystra-mapka (77 kB)

Tatrzańska dolinka
Koprova Dolina

Trasa alternatywna; 6:01 h 17.6 km

Podbanské szlakiem czerwonym Nadbanské szlakiem czerwonym Nad Bytom szlakiem niebieskim Pod Grúnikom szlakiem niebieskim Kmeťov vodopád, skrzyżowanie drogą Kmeťov vodopád drogą Kmeťov vodopád, skrzyżowanie szlakiem niebieskim Pod Grúnikom szlakiem zielonym Horáreň, Tichá dolina szlakiem żółtym Nadbanské szlakiem czerwonym Podbanské

bystra-mapka2 (70 kB)
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 60 zł.
dla pozostałych uczestników 75 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 05.08.2019 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 05.08.2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 068"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Kierownik wycieczki:

kol. Jacek Wiechecki

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

tel. +48 605-782-039

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright