kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Zaprasza na
II Rajd Sylwestrowy
Chęciny 2017/2018

W dniach
31.12.2017 - 01.01 2018

sylwester (50 kB)

W tym roku
„Z Cygańskim Taborem w rok 2018”

sylwester01 (66 kB)

Lub
„Indiański Nowy Rok”

sylwester02 (76 kB)
*dowolność strojów Cygańskich i Indiańskich

A Tak było na „I Rajdzie Sylwestrowym”

http://www.pttkhts.hg.pl/wedrowcy/2016/sylwester/sylwester.html sylwester03 (128 kB)
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do proponowanej tematyki
zabawy Sylwestrowej oraz pory roku i odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Program

Dzień pierwszy:

Dzień drugi:

Koszt:

dla członków Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK 100 zł.
dla pozostałych niebędących członkami PTTK + 23% VAT 123 zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu KG Wędrowcy” koszt Rajdu Sylwestrowego
został dofinansowany z funduszu statutowego Klubu
 

Koszt wyjazdu obejmuje:

nocleg (41 kB)
Nocujemy w Młodzieżowym Schronisku SSM w Chęcinach
http://www.ssm-checiny.pl/

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 22.12.2017 r.
prowadzi Kol. Elżbieta Żak nr. tel. +48 693-861-313
lub Biuro Oddziału w porozumieniu z Kol. Elą

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 22.12.2017 roku z dopiskiem "II Rajd Sylwestrowy" po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi i wszelakich informacji udziela:

Elżbieta Żak

telefon kontaktowy: +48 693-861-313
mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl Linia
Powrót
copyright