kontur (2 kB)

zzit (5 kB)pttk (13 kB)wedrowcy-logo (55 kB) Linia

Serdecznie zaprasza
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”
ZZIIT AMP Kraków

w dniach 11.08 - 15.08.2017 roku roku

Przemyśl – Lwów
Zamki Złotej Podkowy

Wycieczka Nr 030

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
lwow01 (80 kB)

POŁOŻENIE: Przemyśl - miasto o powierzchni 46 km2, liczące 65 tysięcy mieszkańców (z powiatem 139 tys.), położone we wschodniej części województwa podkarpackiego, blisko przejść granicznych z Ukrainą (Medyka, Korczowa) i Słowacją (Barwinek), przy autostradzie A4 oraz przy międzynarodowej magistrali kolejowej E30 relacji Berlin-Kijów, z dostępem do terminali logistyczno-przeładunkowych z szerokim torem na Ukrainę.

Program wycieczki:

11.08.2017
wyjazd z Krakowa - zakwaterowanie w Przemyślu Hotel „Albatros”

http://www.albatros.przemysl.pl/

12.08.2017
Zwiedzanie Lwowa

lwow02 (56 kB)

Lwów – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego

Lwów jest położony na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. W 2015 liczył 729,4 tys. mieszkańców, jest siódmym co do liczby ludności miastem Ukrainy.

Założony ok. 1250 przez króla Daniela I Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. W latach 1349-1370 w składzie Królestwa Polskiego, 1370-1387 w składzie Królestwa Węgier, od 1387 do 1772 ponownie w składzie Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1434 był stolicą województwa ruskiego Korony. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Od pierwszego rozbioru (1772) pod władzą Austrii, jako stolica Królestwa Galicji i Lodomerii – kraju koronnego w składzie Austro-Węgier, aż do ich upadku (1918). W okresie zaborów był jednym z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum politycznym i stolicą Galicji.

W listopadzie 1918 przedmiot zbrojnego sporu terytorialnego odradzającego się państwa polskiego i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, proklamowanej przez ukraińskich polityków Galicji Wschodniej. Od 23 grudnia 1920 do 16 sierpnia 1945 stolica województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej, największe miasto Małopolski Wschodniej. Jedno z sześciu wielkich miast II Rzeczypospolitej, obok największej z nich Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i najmniejszego Wilna.

W okresie II wojny światowej pod okupacją sowiecką, niemiecką i ponownie sowiecką. W konsekwencji decyzji mocarstw wielkiej trójki zapadłych na konferencji jałtańskiej znalazł się w granicach USRR, a ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie. Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

Lwów jako miasto wieloetniczne rozwijał się do wybuchu II wojny światowej we współistnieniu wielu różnych narodowości: oprócz dominujących liczebnie Polaków Lwów zamieszkiwali Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, Czesi, Rosjanie i in. Obecnie, w wyniku powojennych przesiedleń ludności i zmiany granic państwowych, zdominowany przez ludność ukraińską. Historyczne centrum Lwowa zostało w 1998 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na Ukrainie. Działa tu m.in. Uniwersytet Lwowski (powstały w 1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900) i Polski Teatr Ludowy (1958). Miasto jest głównym ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na Ukrainie.

13.08.2017
Zwiedzanie Przemyśla

Przemyśl – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem przy ujściu Wiaru.

Przemyśl był miastem królewskim I Rzeczypospolitej i stolicą ziemi przemyskiej wchodzącej w skład województwa ruskiego. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Przemyślu mieściła się kasa szafarzy podatków dla Rusi. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdował się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 siedziba władz województwa przemyskiego.

Przemyśl to znaczący węzeł komunikacyjny – trasa międzynarodowa E40, przejście graniczne z Ukrainą w Medyce, duża, graniczna stacja kolejowa (Przemyśl Główny). Miasto jest siedzibą kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, urzędu celno-skarbowego, bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, archiwum państwowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Miasto posiada kilka muzeów m.in. - Muzeum Archidiecezjalne (zał. 1902) oraz – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (zał. 1909).

14.08.2017
Zamki „Złotej podkowy”

Wycieczka objazdowa po Lwowskiej Złotej Podkowie, czyli zamkach obronnych na dawnych Kresach: Świrż, Złoczów, Podhorce, Olesko (miejsce narodzin króla Jana III Sobieskiego) oraz Krzemieniec. Zamki te otaczają Lwów ze wschodniej strony w kształcie podkowy stąd nazwa Złota Podkowa.

Źródło - https://pl.wikipedia.org

15.08.2017
Powrót do Krakowa

Koszt:

dla członków Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK 700 zł.
dla pozostałych uczestników 750 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zaliczka do 72 godzin od zapisania się na listę uczestników w kwocie 300 zł
Zapisy do dnia 11.07.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 30 lipca 2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 030"

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Jacek Wiechecki - Organizator Turystyki PTTK

telefon kontaktowy: +48 605-782-039
mail: elektrajw@vp.pl Linia
Powrót
copyright