kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka odwołana

Wycieczka Nr 003

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza na wycieczkę:

Górna Orawa- wędrówka piesza

Witów - Narty

16.01.2022

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Piesza wędrówka

Nasza wycieczka obejmuje mało znany obszar na granicy Podhala i Górnej Orawy (część Pogórza Spisko-Gubałowskiego). Wędrówkę zaczynamy we wsi Witów (835 m n.p.m.) niebieskim szlakiem do. granicy Polski i Słowacji na szczyt Witowski Przysłop (1164 m n.p.m.). Następnie, idąc dalej niebieskim szlakiem będziemy kontynuować marsz do szczytu Magura Witowska (1232 m n.p.m. - szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów), a następnie wzdłuż granicy do miejsca, gdzie napotkamy szlak żółty. W przypadku braku możliwości przejścia wzdłuż granicy (ścieżka nieprzedeptana), dojdziemy niebieskim szlakiem ok. 1 km w głąb Słowacji, by stamtąd wrócić do granicy szlakiem żółtym. Wycieczkę będziemy kontynuować w miarę możliwości po stronie polskiej granicy, zboczem wzniesienia Krowiarki (na wys. ok 900 m n.p.m.) do przejścia granicznego Chochołów – Sucha Hora. W przypadku trudnych warunków, istnieje możliwość wcześniejszego zejścia do Chochołowa. Przewidywana długość całej trasy, to ok. 13 km. Przewyższenie na trasie - ok. 400 metrów na odcinku 4 kilometrów

mapka-orawa (465 kB)

Witów - Magura Witowska - Granica państwa w Chochołowie 16.01.2022

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
16.01.2022 Witów, Magurski Potok - Magura Witowska T.03 8 Tak
16.01.2022 Magura Witowska - Pod Magurą Witowską (wzdłuż granicy państwa) T.03 1 Tak
16.01.2022 Pod Magurą Witowską - Granica państwa w Chochołowie T.03 7 Tak
RAZEM 16  

Witów - Narty

witow (385 kB)

Ceny biletów od 10-01-2022 do 13-03-2022
3h - bilet normalny 85 zł, bilet ulgowy 75 zł

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 70 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 75 zł.
dla pozostałych uczestników 80 zł.

Cena nie obejmuje !!! biletów i karnetów na stację narciarską Witów-ski

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 003"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.


Koszt wyjazdu obejmuje:


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom wycieczki.

Wyjazd:

Planowany powrót:

mapka-zbiorki (37 kB)
Mapka miejsca zbiórki:

UWAGA!

Zapisy do dnia 11.01.2022 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Formularz zgłoszeniowy

Linia

Ilość miejsc ograniczona !!!

decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Kierownik wycieczki:

kol. Agata Wdowiarz

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

tel. Jacek +48 605-782-039

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
112

Linia
Powrót
copyright