kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 071

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza
Na górską wędrówkę

7.07.2018 roku

Tatrzańskie Dwutysięczniki
Rochacze: Siwy Wierch

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
rochacze (76 kB)

Tatrzańskie wędrówki dolinkami i graniami

07 Lipiec 2018

Tatrzańskie Dwutysięczniki
1. Rochacz Ostry - Rochacz Płaczliwy

mapka01 (295 kB)

Žiarska dolina, ústieÚzka dolina, parking 9:50 h 20 km

Žiarska dolina, zastavka 0:10 h szlakiem niebieskim Žiarska dolina, ústie 0:15 h szlakiem niebieskim Žiarska dolina, náučný chodník 1:10 h szlakiem niebieskim Žiarska dolina, náučný chodník 0:10 h szlakiem niebieskim Žiarska chata 1:20 h szlakiem niebieskim Pod Homôľkou 0:45 h szlakiem zielonym Žiarskesedlo 0:30 h szlakiem żółtym Plačlivô, rázcestie 0:05 h szlakiem czerwonym Plačlivý Roháč 0:05 h szlakiem czerwonym Plačlivô, rázcestie 0:55 h szlakiem czerwonym Ostrý Roháč 0:35 h szlakiem czerwonym Jamnícke sedlo 1:40 h szlakiem niebieskim Záhradky 0:20 h szlakiem niebieskim Pod Smrekom 1:35 h szlakiem niebieskim Úzka dolina, rozejście szlaków 0:30 h szlakiem niebieskim Úzka dolina 0:05 h szlakiem czerwonym Úzka dolina, parking

Žiarska dolina - PlačlivýRoháč - Úzka dolina - 07.07.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
07.07.2018 Žiarska dolina, zastavka - Žiarska chata Słowacja 9 Tak
07.07.2018 Žiarska chata - PlačlivýRoháč Słowacja 12 Tak
07.07.2018 PlačlivýRoháč - Úzka dolina, parking Słowacja 14 Tak
RAZEM 35  

2. Siwy Wierch

mapka02 (314 kB)

Biela skala, horáreň– BobroveckáVápenica 7:00 h 12.6 km

Biela skala - Sivývrch - Bobrovecká Vápenica - 07.07.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
07.07.2018 Biela skala, horáreň - Sivývrch Słowacja 13 Tak
07.07.2018 Sivývrch - Chata pod Náružím Słowacja 5 Tak
07.07.2018 Chata pod Náružím - Bobrovecká Vápenica Słowacja 5 Tak
RAZEM 23  

Schroniska do odznaki Tatrzańskie Schroniska:

Trasa 1 - Žiarska chata (1280 m n.p.m.)
Trasa 2 - Chata pod Náružím / Chata Cervenec (1420 m n.p.m.)

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 50 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 02.07.2018 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 02.07.2018 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 071"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

Jacek Wiechecki - Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

telefon kontaktowy: +48 605-782-039
mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Marek Filipiak - Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

telefon kontaktowy: +48 608-834-590

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
Horska Sluzba: +421 18-300
Linia
Powrót
copyright