kontur (2 kB)

KOŁO PTTK „Tędy łej”

Linia

Wycieczka Nr 093

Zaprasza na wycieczkę
14 października 2018

Turbacz

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
schronisko-turbacza (106 kB)

Proponowana trasa turystyczna:

Koszt uczestnictwa:

dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 45 zł.
dla pozostałych uczestników 55 zł.

W kosztach uczestnictwa:
przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne.

Wyjazd:
14.10.2018 o godzinie 700 parking Galeria Handlowa Czyżyny, kolejne przystanki dla uczestników: ul. Grzegórzecka naprzeciwko hali Targowej (zatoczka obok postoju TAXI) i Rondo Matecznego – przystanek autobusowy.

Powrót:
około godziny 20.

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie
– osobiście lub telefonicznie - Sabina Korbiel
tel. 698-694-354 lub SMS

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 10 października 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 093"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE ! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po dokonaniu wpłaty prosimy wysłać e-maila na adres kolopttkmops@interia.pl z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.) lub sms na nr 781-217-895 o tej samej treści.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą

Telefon alarmowy TOPR: 601-100-300

Linia Powrót
copyright