kontur (2 kB)

KOŁO PTTK „Tędy łej”

Linia

Wycieczka Nr 076

Zaprasza na wycieczkę
20 października 2019 r.

Koziarz

szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej
w Beskidzie Sądeckim.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
suchygron (83 kB)
Wieża widokowa Suchy Groń (Koziarz)

Proponowana trasa turystyczna:


Koszt uczestnictwa:

dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 45 zł.

W kosztach uczestnictwa:
przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne.

Wyjazd:
20.10.2019 o godzinie 700 parking Galeria Handlowa Czyżyny, kolejne przystanki dla uczestników: ul. Grzegórzecka naprzeciwko hali Targowej (zatoczka obok postoju TAXI) i Rondo Matecznego – przystanek autobusowy.

Powrót:
około godziny 18 - 19.

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie
– osobiście lub telefonicznie - Sabina Korbiel
tel. 698-694-354 lub SMS

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 17 października 2019 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 076"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE ! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po dokonaniu wpłaty prosimy wysłać e-maila na adres kolopttkmops@interia.pl z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.) lub sms na nr 698-694-354 o tej samej treści.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą

Telefon alarmowy GOPR: 601-100-300

Linia Powrót
copyright