kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia
matragona01 (7 kB)

Impreza nr 022

Zaprasza na wycieczkę z cyklu „Śląska Piątka”:

Szlak Ochojski

Katowice (Ochojec) – Lasy Murckowskie – Lędziny

25.06.2022 r. (sobota)

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia wzorze-wandy (164 kB)
Widok na Wzgórze Wandy (352 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Katowic (fot: Marek Mróz)

Czym jest „Śląska Piątka”?

„Śląska Piątka” to cykl wycieczek, którego celem jest popularyzacja nizinnych, turystycznych szlaków pieszych województwa śląskiego. Na cykl składa się 5 wycieczek, dzięki którym będzie można odkryć różnorodność tego regionu oraz poznać odmienność kulturową, jaka cechuje tereny Górnego Śląska i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Projekt został zainspirowany odznaką o tej samej nazwie, ustanowioną przez Oddział PTTK Jaworzno.

Regulamin odznaki dostępny jest pod linkiem: Odznaka „Śląska piątka”
Linia slaska-piatka (94 kB)

Szlak Ochojski to czarny, znakowany, krótkodystansowy szlak turystyczny położony na Wyżynie Śląskiej, który przebiega w większości przez tereny leśne Katowic. Początek szlaku znajduje się w katowickiej dzielnicy Piotrowice-Ochojec, na osiedlu Ochojec, leżącym w jej północnej części. Przez Ochojec przepływa rzeka Ślepiotka, będąca dopływem Kłodnicy. Najprawdopodobniej to właśnie od przeszkody w postaci rzeki Ślepiotki powstała nazwa miejsca, które trzeba obejść - Ochodziec, a ta przekształciła się w Ochojec.

(Źródło: Wikipedia)

Atrakcje przyrodnicze i krajoznawcze na trasie wycieczki:

pomnik (58 kB)
Lędziny, Pomnik Weteranów Powstań Śląskich – zbudowany w 1966 roku (w 1993r. zmieniono jego wygląd)

Trasa piesza:

czarny (0 kB) Katowice (Ochojec PKP) – rezerwat „Ochojec” – Siągarnia – Wzgórze Wandy (352 m n.p.m.) – Siągarnia – użytek „Płone Bagno” – Lędziny
Długość trasy: 20 km
Szacowany czas przejścia wg mapy: 5:20 h

mapka-myslowice (48 kB)

Punkty do odznak turystycznych:

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 65 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 70 zł.
dla pozostałych uczestników 75 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA !

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 022"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 20.06.2022 r.


Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 20.06.2022 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura,
oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643
lub na adres email: pttkhts@pttkhts.hg.pl, szaryas@wp.pl

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Wycieczkę prowadzi::

Marzena Chyba

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Serdecznie zaprasza
Integracyjne Koło PTTK
„Matragona”

Linia Powrót
copyright