kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia
matragona01 (7 kB)

Wycieczka Nr 099

ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ
21.10.2018 r.

Szlak Orlich Gniazd etap 4

zamek (113 kB)

Oraz zakończenie sezonu turystyki pieszej

Golczowice – Bydlin, pod zamkiem - Pod Ruskową Skałą – Zegarowe Skały – Dolina Wodącej - Smoleń - Pilica

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
mapka-sog4 (106 kB)

Trasa turystyczna:

GOLCZOWICE – PILICA (17,3 KM 5 GODZIN)

Linia

Zegarowe Skały

Zegarowe Skały – grupa skał wapiennych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Dolinie Wodącej, pomiędzy wsiami Smoleń i Złożeniec w gminie Pilica w województwie śląskim oraz wsią Strzegowa w województwie małopolskim. Znajdują się na szczycie wzniesienia i ich białe ściany są widoczne ponad koronami drzew. Stanowią obiekt wspinaczki skalnej. Wspinacze skalni wyróżniają wśród nich: Dolne Skały, Kursowa, Mała Zegarowa, Mała Płyta, Siekierezada, Zegarowe. Na mapie Geoportalu zaznaczone są skały: Żagiel, Dolne Skały, Zegar, Kursowa, Mała Zegarowa, Szara Płyta, Wieloryb, Siekierezada. W obrębie wzgórza ze skałami Zegarowymi znajduje się Jaskinia Zegarowa, Jaskinia Jasna oraz schroniska: Schronisko w Cysternie, Schronisko za Majdanem, Schronisko w Zegarowych Skałach Pierwsze, Schronisko w Zegarowych Skałach Drugie, Dziura w Ścianie. Wzgórze porasta las.Zegarowe Skały znajdują się w ciągu wzgórz tworzących orograficznie lewe zbocza Doliny Wodącej. W kierunku od północy na południe są to wzgórza: Śmietnik, Pociejówka, Oparanica, Zegarowe Skały, Strzegowa Skała, Grodzisko Chłopskie i Grodzisko Pańskie. Nazwa Skał ma pochodzić od zegara lub dzwonu, którego bicie słychać w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Noc Świętojańską w jaskini w Zegarowych Skałach.

Dolina Wodącej

Dolina Wodącej – dolina położona na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej w pobliżu Pilicy, pomiędzy wsią Smoleń (województwo śląskie) a wsią Domaniewice (województwo małopolskie). Cechą charakterystyczną wyróżniającą tę dolinę spośród innych dolin jurajskich jest brak cieku wodnego. Dolinę Wodącej otaczają liczne wzgórza z wapiennymi ostańcami. Orograficznie lewe zbocza tworzą wzniesienia: wzgórze bezimienne, Pociejówka, Oparanica, Zegarowe Skały, Strzegowa Skała, Grodzisko Chłopskie i Grodzisko Pańskie, prawe zbocza tworzy Góra Zamkowa, na której znajdują się ruiny Zamku w Smoleniu i ciąg biegnących od niej w południowym kierunku bezimiennych wzniesień.
Najbardziej charakterystyczne miejsca to Zegarowe Skały (z Jaskinią Zegarową i Jaskinią Jasną), skała Biśnik (z Jaskinią na Biśniku i Jaskinią Psią), Grodzisko Pańskie i Grodzisko Chłopskie. Od strony Smolenia nad doliną górują ruiny gotyckiego zamku. U wylotu doliny od strony Domaniewic znajduje się niewielkie Źródło Tarnówki.
W dolinie znaleziono najstarsze w Polsce ślady obecności człowieka, pochodzące sprzed 150–120 tys. lat, a nawet dawniej. Wciąż trwają badania archeologiczne w Jaskini na Biśniku. Na Grodzisku Pańskim, a także Grodzisku Chłopskim istniały w średniowieczu fortyfikacje obronne. Dolina została przygotowana dla ruchu turystycznego. Przecinają ją liczne szlaki jurajskie.

Zamek w Smoleniu

Zamek w Smoleniu – ruiny zamku na Górze Zamkowej we wsi Smoleń w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd oraz Jurajskim Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd. Wybudowany został w systemie tzw. Orlich Gniazd.

Historia

Wzgórze zamkowe było być może zasiedlone w okresie lateńskim, o czym świadczą dwa groty włóczni znalezione tu w XIX w.
1300 r. – w kronice Macieja Stryjkowskiego opisano walki o zamek Pelciszka pomiędzy Wacławem II a Władysławem Łokietkiem, jednak, wbrew temu co dawniej sądzono, być może nie chodziło o zamek Smoleń lub pobliską strażnicę na Skalę Biśnik lub Grodzisku Pańskim, lecz o inny obiekt. Niemniej archeolog Błażej Muzolf w odległości 2 km od zamku zlokalizował dwa punkty obronne (Biśnik i Grodzisko Pańskie) datując je na 2 poł. XIII w.
1394 r. – pierwsza pewna wzmianka o zamku, w której wymieniony jest kapelan zamkowy Dominik
1396 r. – wymieniony został burgrabia zamkowy przełom XIV i XV w. – właścicielką zamku jest Elżbieta Pilecka-Granowska, III żona króla Władysława Jagiełły
1414 r. – panem na zamku został syn Elżbiety Granowskiej – Jan z Pilczy (Jan Granowski) herbu Leliwa. Zamek na 200 lat staje się własnością rodu Leliwitów
1432 r. – wymienione podzamcze z folwarkiem i innymi zabudowaniami gospodarczymi
lata 1492–1515 – na zamku przebywał Biernat z Lublina, który pełnił funkcję kapelana kaplicy zamkowej oraz prywatnego lekarza i sekretarza Jana Pileckiego. Biernat z Lublina w listach bardzo chwalił ten pobyt i podziwiał bogactwo biblioteki zamkowej.

Źródło:Wikipedia

Więcej na temat historii zamku i nie tylko dowiesz się idąc z Nami

Szlakiem Orlich Gniazd

zamek-w-smoleniu (287 kB)
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt uczestnictwa:

dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:
w dniu 21.10.2018 r. o godz. 8:00 Aleja Solidarności (obok DMR)
Przystanki pośrednie:
DH Wanda – Ibramowska – Conrada (wcześniej zgłosić do organizatora)

Planowany powrót:
w dniu 21.10.2018 r. około godz. 18:00 Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz Helena Grzywacz tel.: 509-052-643, szaryas@wp.pl

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15.10.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 099" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Jacek Wiechecki - Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

telefon kontaktowy: +48 605-782-039

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Numer alarmowy GOPR

601-100-300
Linia Powrót
copyright