kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

Zlot Nr 041

Linia

ZAPRASZA NA:

50 Jubileuszowy Wiosenny Zlot Turystów Pieszych
"Dubie 2017"

w dniu 20.05.2017 r.

50-zlot (19 kB)

Patronat Honorowy:

logo-małopolska (14 kB)
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
herb-krzeszowic (3 kB)
Wacław Gregorczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Koszt uczestnictwa:

koszt wpisowego 12 zł.

W kosztach uczestnictwa:

Linia
Regulamin Zlotu
Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia, wpłaty do dnia 15.05.2017
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank Polski SA”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15 Maja 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 041" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

Wyjazd:
z ul. Bulwarowej 37 o godz. 8:00 w dniu 20.05.2017

Powrót:
w dniu 20.05.2017 r. około godz. 17

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

PRZEBIEG ZLOTU

  1. meta 50. Jubileuszowego Wiosennego Zlotu Turystów Pieszych – "Dubie 2017" - na boisku sportowym w Dubiu
  2. punkty startowe bez obsługi, uczestnicy wyruszają na trasy samodzielnie
  3. przyjmowanie drużyn, wydawanie posiłków i świadczeń oraz konkursy w godzinach od godz. 1100 - 1430
  4. zakończenie Zlotu połączone z rozdaniem nagród o godzinie 1500
Linia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Komandor Zlotu Helena Grzywacz
oraz Organizatorzy
Linia
Regulamin 50 Jubileuszowego Zlotu do wydruku
Powrót
copyright