kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

Zlot Nr 095

Linia

ZAPRASZA NA:

54 Jesienny Zlot Turystów Pieszych
"Swoszowice 2018"

100 lecie Odzyskania Niepodległości

22.09.2018 r.

54 jztp (66 kB)
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Koszt uczestnictwa:

koszt wpisowego 13 zł.

W kosztach uczestnictwa:

Linia
Regulamin 54 Jesiennego Zlotu Turystów Pieszych
Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia, wpłaty
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank Polski SA”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 095" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

Wyjazd:
z ul. Bulwarowej 37 o godz. 8:00 w dniu 22.09.2018

Powrót:
w dniu 22.09.2017 r. około godz. 18

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia 100-lecie-orzełek

PRZEBIEG ZLOTU

  1. meta 54 Jesiennego Zlotu Turystów Pieszych – "Swoszowice 2018" - na terenie Fortu 51 i 1/2 Swoszowice (Wróblowice) Kraków ul. Sawiczewskich 46
  2. punkty startowe bez obsługi, uczestnicy wyruszają na trasy samodzielnie
  3. przyjmowanie drużyn, wydawanie posiłków i świadczeń oraz konkursy w godzinach od godz. 1100 - 1500
  4. złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego (na terenie Fortu), w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości o godzinie 14:00
  5. zakończenie Zlotu połączone z rozdaniem nagród o godzinie 1530
Linia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Komandor Zlotu Helena Grzywacz
oraz Organizatorzy
Linia Powrót
copyright