kontur (2 kB)
crh-55-01 (80 kB)

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

ZAPRASZA
DO ODWIEDZENIA KOLEJNYCH WIEŻ WIDOKOWYCH, POZNANIA OTOCZENIA J. SOLIŃSKIEGO, ODWIEDZENIA MUZEUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE

W RAMACH

55 Ogólnopolskiego Centralnego Rajdu Hutników

„Bieszczady – 2017”

w dniach 16 - 18.06.2017 roku

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Wycieczka Nr 048A

Program wycieczki:

Dzień pierwszy 16.06.(piątek)

Wyjazd z Krakowa o godz. 6.30
Wycieczka górska z Dołżycy na szczyt zaliczany do Diademu Gór Polskich – Łopiennik, przejście ścieżką przyrodniczą do nieistniejącej wsi Łopienki z odbudowywaną od 1983 roku murowaną cerkwią. Dalsza trasa prowadzić będzie obok również nieistniejącej wsi Tyskowa na szczyt Korbani (894 m) z wieżą widokowa i zejście szlakiem do Bukowca
Czas przejścia trasy liczącej 14 km zajmie nam ok. 5 godzin

Dzień drugi 17.06 (Sobota)

Przejazd do Myczkowiec gdzie w Centrum Ekumenicznym zwiedzimy ekspozycję zgromadzonych tu na hektarowej powierzchni wykonanych w skali 1:25 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawosłowanych oraz kościołów rzymskokatolickich z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Wszystkie miniatury otoczono miniaturową roślinnością, podobną do tej, która znajduje się przy poszczególnych świątyniach, po kamieniach płyną potoki, szumi woda a z cerkiewek rozbrzmiewają starocerkiewne śpiewy. Następnie udamy się ścieżką spacerową wzdłuż Jeziora Myczkowskiego z wejściem na punkt widokowy na Kozińcu. Rozpościera się tu jeden z piękniejszych widoków na Bieszczady i Zalew Myczkowski. Przez Bóbrkę, wieś o ciekawej historii (opowiemy ją w czasie wycieczki), zejdziemy na zaporę w Solinie skąd pojedziemy na metę rajdu w Bukowcu. Czeka nas zabawa i uczestnicto w imprezach rajdowych.

Dzień trzeci 18.06 (niedziela)

Dla osób zainteresowanych proponujemy udział w niedzielnej Mszy Św. W dawnej cerkwi greckokatolickiej, obecnie kościele rzymskokatolickim, w Górzance a po śniadaniu zapraszamy na spacer ścieżką edukacyjną na Mochnaczkę (777 m) z drewnianą wieżą widokową, do Cisnej. W drodze powrotnej do Krakowa zapraszamy do zwiedzenia Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce k. Dukli.
Planowany powrót do Krakowa ok. godz. 20-21.

crh-55-02 (81 kB)

Zapraszamy !

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 310 zł.
dla pozostałych uczestników 325 zł.
Dla pracowników AMP, ich rodzin oraz emerytów i rencistów istnieje możliwość dofinansowania z funduszu socjalnego, po zapisaniu się na listę uczestników

Koszt wyjazdu obejmuje:

Ceny do zwiedzanych obiektów:

Noclegi:
Ośrodek Wczasowy „Solinka” w Bukowcu 80,
38-610 Polańczyk
www.solinka.ostnet.pl

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Agata Karwowska: tel. 784-037-067; SMS, e-mail: agaton65@wp.pl
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730; SMS, e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
Po zapisaniu się na listę uczestników wymagana jest zaliczka w kwocie 100 zł wpłacona nie później niż do dnia 15.05.2017 r. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 3-go czerwca 2017 r.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15.05.2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 048A" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi przodownik GOT: kol. Agata Karwowska

Telefon alarmowy GOPR: 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin 55 Ogólnopolskiego Centralnego Rajdu Hutników
Linia
Powrót
copyright