kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 108

mikolaj2 (20 kB) mikolaj1 (22 kB)

Zaprasza członków PTTK

7 grudnia 2019 roku


na coroczną

IMPREZĘ MIKOŁAJOWĄ
w
BESKIDZIE ŚLĄSKIM

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROGRAM WYCIECZKI PRZEWIDUJE PRZEJŚCIE TRASY GÓRSKIEJ z MIKOŁAJEM:

linnie-mikloaj (28 kB)

Zapraszamy !

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 40 zł
dzieci do lat 16 28 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki górskiej i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730; SMS, e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 29-go listopada 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 108" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
mikolaj (70 kB) Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi Organizator Turystyki: kol. Teresa Wróbel

Telefon alarmowy GOPR: 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright