kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

Linia

Wycieczka Nr 059

Zaprasza w Tatry Wysokie

na Rysy

w dniu 15 lipca 2017 roku

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

W czasie wycieczki będziemy mogli zdobyć najwyższy szczyt
Polski i jeden z najwyższy w Tatrach,
odwiedzenie kilku schronisk i stawów tatrzańskich

rysy (72 kB)

Do wyboru dwa warianty przejścia:

 1.   Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem - Czarny Staw nad Morskim Okiem - Rysy (2499 m) - Chata pod Rysmi
  niebieski (0 kB) Popradské Pleso czerwony (0 kB) Štrbské Pleso;
  Długość trasy 25 km, czas przejścia ok. 10 godz., 1685 m przewyższenia,
  43 pkt do GOT

 2.   Popradské Pleso, zastavka - Popradské pleso - Nad Žabím potokom czerwony (0 kB) Chata pod Rysmi - Rysy (2499 m) - Chata pod Rysmi - Nad Žabím potokom niebieski (0 kB) Popradské Pleso czerwony (0 kB) Štrbské Pleso
  Długość trasy - 21 km, czas przejścia ok. 8 godz., 1430 m przewyższenia,
  37 pkt do GOT
  Uwaga:
  1. Powyższe czasy przejść nie zawierają czasu na pobyt w schroniskach i odpoczynki,
  2. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych program wycieczki zostanie zmieniony.
 3. Możliwość realizacji własnego programu pobytu po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z prowadzącym.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 45 zł
dla pozostałych uczestników 50 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek tatrzańskich.
rysy2 (49 kB)

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730; SMS, e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 6-go lipca 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 059" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Wycieczkę prowadzą przodownicy GOT:
kol. Andrzej Sieja i Zdzisław Gardziel

Telefony alarmowe:
Horska Sluzba +421 18-300
TOPR +48 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright