kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

Linia

Wycieczka Nr 029

Zaprasza na wycieczkę:

Pasmo Brzanki i Liwocza
(Pogórze Ciężkowickie)

w dniu 7 kwietnia 2018 roku

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Poznajemy miasta Małopolski – TUCHÓW
Trasa turystyczna na Brzankę oraz zdobycie wieży widokowej obok Bacówki Brzanka.

pogorze-ciezkowickie (72 kB)

Przejazd na trasie:
Kraków - (Al. Jan Pawła II) - Tarnów- Tuchów
Krótkie zwiedzanie zabytków miasta Tuchowa.
Przejazd do miejscowości Siedliska k/Tuchowa i wyjście na turystyczny szlak.

Trasa piesza:

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek w górach.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 30 zł
dzieci do lat 16 20 zł
dla uczestników niezrzeszonych w PTTK dorośli 38 zł
dzieci do lat 16 26 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Uwaga !!! Zmiana miejsca wyjazdu!

Wyjazd:

Planowany powrót:

tuchow (29 kB)

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730; SMS, e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 2-go kwietnia 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 029" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Wycieczkę prowadzi przodownik GOT:
kol. Agata Karwowska

Telefony alarmowe:
GOPR +48 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright