kontur (2 kB)
sadecki (50 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

Linia

Wycieczka Nr 104

Zaprasza na wycieczkę:

Gorce - Gołkowice Górne

w dniach 23 - 24 listopada 2019 roku

Zapraszamy na imprezę turystyczną
połączoną z zabawą andrzejkową

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

golkowice_plac (1104 kB)

Program wycieczki:

Dzień I - 23.11.2019 (sobota)

Dzień II - 24.11.2019 (niedziela)

Gołkowice Górne, Centrum Wypoczynku Ośrodek Jordanowa
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub program wycieczki
z przyczyn niezależnych od organizatora, ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do ich realizacji.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 175 zł
dla uczestników niezrzeszonych w PTTK 220 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Przygotowujemy stroje do przebrania o tematyce:

„Postacie z bajek i baśni”

bajki (126 kB)

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730; SMS, e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
Po zapisaniu się na listę uczestników wymagana jest zaliczka
w kwocie 100 zł nie później niż do 4 listopada 2019 r.
Ostateczna data wpływu pozostałej kwoty na konto Oddziału
- 15 listopada 2019 r.
Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 104" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Wycieczkę prowadzą:
Agata Karwowska, Grzegorz Szczotka

Telefony alarmowe:
GOPR +48 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright