kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) ktg-logo (32 kB)

Wycieczka Nr 111

Główny Szlak Beskidzki – XVII etap
w dniu 20.10.2018 r.

Beskid Śląski

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
beskid-slaski-02 (141 kB)

Beskid Śląski to obszar o powierzchni około 700 km2 obejmujący zachodnią część Karpat Polskich. Rozciąga się od Przełęczy Jabłonowskiej i doliny Olzy na zachodzie, po dolinę Soły na wschodzie. Graniczy z Beskidem Małym w Bramie Wilkowickiej, a na wschodzie z Beskidem Żywieckim w Przełęczy Rupienka.

W granicach Polski tworzy dość zwartą grupę z wyróżniającymi się pasmami Czantorii i Wiślańskim (Baraniogórskim). Pasmo Czantorii, znacznie mniejsze i bardziej rozbudowane od Wiślańskiego, ograniczone jest doliną rzeki Olzy od zachodu oraz Wisły od wschodu. Jego grzbietem przebiega granica państwa. Pasmo Wiślańskie odchodzi od głównego grzbietu Beskidu Śląskiego, biegnącego między dolinami Olzy i Czadeczki, a w granicach Polski - od granicy państwa na zachodzie po przełęcz Zwardońską na wschodzie. W paśmie tym wyróżnić można grupę Baraniej Góry, masyw Skrzycznego, Pasmo Równicy oraz grupę Klimczoka z Szyndzielnią i in.

Najwyższymi wzniesieniami Beskidu Śląskiego są: Skrzyczne (1257 m) i Barania Góra (1220 m). Na stokach Baraniej Góry znajdują się źródła naszej największej rzeki - Wisły.

Na Terenie Beskidu Śląskiego znajduje się wiele znanych miejscowości letniskowych m.in.: Ustroń, Wisła, Szczyrk, Brenna, Bystra, Jaworze i Istebna.

Klimat odznacza się dość dużą zmiennością pogody. Wiatry, wiejące przeważnie z kierunku północno-zachodniego, przynoszą dużą ilość opadów. Najpiękniejsza pogoda ustala się jesienią, szczególnie we wrześniu i październiku.

Źrodło: Wikipedia

Linia
Trasa górska:

czerwony (0 kB) Wisła Jaworki – Przełęcz Beskidek – Czantoria – Ustroń Polana – Równica – Ustroń
Długość trasy 15,4 km, czas przejścia 5,25 h

mapa-slaski01 (386 kB)mapa-slaski02 (230 kB)

Wisła Jaworki – Czantoria – Ustroń Polana – Równica – Ustroń

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
20.10.2018 Wisła Jaworki – Przełęcz Beskidek BZ.01 4 Tak
20.10.2018 Przełęcz Beskidek - Czantoria BZ.01 6 Tak
20.10.2018 Czantoria – Ustron Polana BZ.01 3 Tak
20.10.2018 Ustron Polana - Równica BZ.01 9 Tak
20.10.2018 Równica - Ustroń BZ.01 4 Tak
RAZEM 26
Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 50 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PLAN WYCIECZKI

Wyjazd:
• w dniu dniu 20.10.2018 r. r. o godz. 6:30
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa – róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
• w dniu dniu 20.10.2018 r. około godz. 20 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 15.10.2018 r.
Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15.10.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 111" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Marek Filipiak
telefon kontaktowy: +48 608-834-590
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright