kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) ktg-logo (32 kB)

Wycieczka Nr 066

Główny Szlak Beskidzki – XV etap

w dniu 23.06.2018 r.
Beskid Śląski

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Beskid Śląski to obszar o powierzchni około 700 km2 obejmujący zachodnią część Karpat Polskich. Rozciąga się od Przełęczy Jabłonowskiej i doliny Olzy na zachodzie, po dolinę Soły na wschodzie. Graniczy z Beskidem Małym w Bramie Wilkowickiej, a na wschodzie z Beskidem Żywieckim w Przełęczy Rupienka.

W granicach Polski tworzy dość zwartą grupę z wyróżniającymi się pasmami Czantorii i Wiślańskim (Baraniogórskim). Pasmo Czantorii, znacznie mniejsze i bardziej rozbudowane od Wiślańskiego, ograniczone jest doliną rzeki Olzy od zachodu oraz Wisły od wschodu. Jego grzbietem przebiega granica państwa. Pasmo Wiślańskie odchodzi od głównego grzbietu Beskidu Śląskiego, biegnącego między dolinami Olzy i Czadeczki, a w granicach Polski - od granicy państwa na zachodzie po przełęcz Zwardońską na wschodzie. W paśmie tym wyróżnić można grupę Baraniej Góry, masyw Skrzycznego, Pasmo Równicy oraz grupę Klimczoka z Szyndzielnią i in.

Najwyższymi wzniesieniami Beskidu Śląskiego są: Skrzyczne (1257 m) i Barania Góra (1220 m). Na stokach Baraniej Góry znajdują się źródła naszej największej rzeki - Wisły.

Na Terenie Beskidu Śląskiego znajduje się wiele znanych miejscowości letniskowych m.in.: Ustroń, Wisła, Szczyrk, Brenna, Bystra, Jaworze i Istebna.

Klimat odznacza się dość dużą zmiennością pogody. Wiatry, wiejące przeważnie z kierunku północno-zachodniego, przynoszą dużą ilość opadów. Najpiękniejsza pogoda ustala się jesienią, szczególnie we wrześniu i październiku.

beskid-slaski-01 (106 kB)

Długie grzbiety Beskidu Śląskiego urozmaicone są malowniczymi polanami i halami szczytowymi, z których roztaczają się rozległe panoramy. Do najbardziej widokowych należy pasmo graniczne ciągnące się od Czantorii do Stożka oraz pasmo Równicy, Błatniej i grzbiet Starego Gronia. Panoramy z Czantorii i Cieślara obejmują cały Beskid Śląski, a nawet góry poza jego granicami, podobnie zresztą jak panoramy z Błatniej, Skrzycznego, Malinowskiej Skały lub Równicy. Widoki z Ochodzitej, Tynioka, Skrzycznego i Malinowskiej Skały obejmują ponadto najładniejsze partie Beskidu Wysokiego z Babią Górą jako centralnym punktem orientacji terenowej. Przy dobrej pogodzie podziwiać stąd można szczyty Tatr, oddalone od Malinowskiej Skały o około 100 km w linii prostej.

W potokach beskidzkich żyją pstrągi chronione w rezerwatach pstrągowych w wodach Czarnej i Białej Wisełki oraz Malinki.

Stolicą Beskidu Śląskiego jest Bielsko-Biała. Miasto to jest dogodną bazą wypadową nie tylko w Beskid Śląski, ale też w Beskid Mały i Żywiecki. Dogodne połączenia autobusowe i kolejowe pozwalają w krótkim czasie dotrzeć z Bielska-Białej w samo serce Beskidu Śląskiego. Do atrakcji turystycznych Beskidu Śląskiego należą przede wszystkim jego walory krajobrazowe oraz interesująca fauna i flora. Warto odwiedzić góralskie wsie Istebną, Koniaków, Jaworzynkę i Brenną.

Baza turystyczna Beskidu Śląskiego jest dość dobrze rozwinięta. Istnieje tu kilka schronisk PTTK stanowiących dla turystów podstawową bazę noclegową. Ponadto w rejonie tym znajduje się jeszcze kilka stacji turystycznych, schronisk młodzieżowych, chatek studenckich i kampingów. Na szczyt Skrzycznego biegnie wyciąg krzesełkowy, czynny zarówno w lecie jak i w zimie. Podobny wyciąg znajduje się w Ustroniu-Polanie i prowadzi na Czantorię. Również przez cały rok czynna jest kolejka gondolowa z Olszówki na Szyndzielnię. Ponadto w rejonie Szczyrku i Wisły znajduje się kilkanaście różnego rodzaju wyciągów narciarskich, przeważnie typu orczykowego, czynnych w sezonie zimowym.

Linia
Trasa górska:

czerwony (0 kB) Węgierska Górka – Magura Radziechowska - Barania Góra – schronisko Przysłop – Stecówka schronisko - Przełęcz Kubalonka
Długość trasy 24,7 km,czas przejścia 8.10 h, suma podejść 1222 metrów, suma zejść 874 m

Węgierska Górka - Barania Góra – schronisko Przysłop - Przełęcz Kubalonka 23.06.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
23.06.2018 Węgierska Górka - Magurka Radziechowska (1108 m) BZ.01 15 Tak
23.06.2018 Magurka Radziechowska (1108 m) - Magurka Wiślańska (1140 m) BZ.01 2 Tak
23.06.2018 Magurka Wiślańska (1140 m) - Barania Góra (1220 m) BZ.01 3 Tak
23.06.2018 Barania Góra (1220 m) - Schronisko na Przysłopie BZ.01 3 Tak
23.06.2018 Schroniska na Przysłopie - Stecówka BZ.01 5 Tak
23.06.2018 Stecówka – Przełęcz Kubalonka BZ.01 4 Tak
RAZEM 32
Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 50 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PLAN WYCIECZKI

Wyjazd:
• w dniu dniu 23.06.2018 r. r. o godz. 6:30 - Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa – róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
• w dniu dniu 23.06.2018 r. około godz. 20 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 18.06.2018 r.
Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 18.06.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 066" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Marek Filipiak
telefon kontaktowy: +48 608-834-590
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright