kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) odznaka-ktg (69 kB)

Wycieczka Nr 101

Główny Szlak Beskidzki – VIII etap

w dniach 21 - 22.10.2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
mpn (44 kB)

Magurski Park Narodowy - jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1995 roku.

Park leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. Tereny Magurskiego Parku Narodowego pełnią kluczową rolę ekologiczną, stanowiąc pomost pomiędzy innymi chronionymi obszarami polskich Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich.

Magurski Park Narodowy utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 i miał początkowo obszar 199,62 km². Funkcjonowanie rozpoczął 1 stycznia 1995 r. W wyniku problemów z właścicielami gruntów został zmniejszony do obecnych 194,39 km². Otulina parku rozciąga się na dodatkowej powierzchni 226,97 km². 89,7% parku leży na terenie woj. podkarpackiego, a 10,3% na terenie woj. małopolskiego.

Linia

Trasy:

I dzień:

II dzień:

Mozliwość wydłużenia trasy w pierwszym dniu z dojściem do miejscowości Krzywa, celem szybszego zakończenia wędeówki w drugim dniu.

Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 145 zł.
dla pozostałych uczestników 150 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PLAN WYCIECZKI

Wyjazd:
• w dniu 21.10.2017 r. r. o godz. 5:30 - Aleja Solidarności (obok DMR)
Bez przejazdu przez Kraków.

Planowany powrót:
• w dniu 22.10.2017 r. około godz. 20 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 14 pażdziernika 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 101" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 9.00 - 17.30
wtorek 14.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 13.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Przodownik Turystyki Górskiej Jan Ślazik
telefon kontaktowy: +48 609-323-539
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
Linia
Wpis trasy do książeczki GOT
Przełęcz Chałbowska – Kolanin – Świerzowa – Magura – Przełęcz Majdan – Bacówka pod Bartnem – Wołowiec - 21.10.2017
Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
21.10.2017 Przełęcz Chałbowska - Kolanin BW.02 8 Tak
21.10.2017 Kolanin - Magura Wątkowska BW.02 9 Tak
21.10.2017 Magura Wątkowska – Bacówka PTTK Bartne BW.02 4 Tak
21.10.2017 Bacówka PTTK Bartne - Wołowiec BW.02 5 Tak
RAZEM 26
Wołowiec – Krzywa – Ług – Rotunda – Regetów – Kozie Żebro – Hańczowa – 22.10.2017
Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
22.10.2017 Wołowiec - Krzywa BW.02 4 Tak
22.10.2017 Krzywa – Popowe Wierchy - Zdynia BW.02 10 Tak
22.10.2017 Zdynia – Rotunda BW.02 7 Tak
22.10.2017 Rotunda – Kozie Żebro - Hańczowa BW.02 9 Tak
RAZEM 30
Uchwała nr 127/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK 26 czerwca 2010 r.
w sprawie ustanowienia

Odznaki Turystycznej „Główny Szlak Beskidzki”

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 7 i art. 28 ust. 2 pkt. 17 Statutu PTTK oraz § 4 pkt. 17 Regulaminu ZG PTTK, na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK,w związku z przypadającą w 2010 roku siedemdziesiąta piątą rocznicą nadania Głównemu Szlakowi Beskidzkiemu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, Zarząd Główny PTTK:

§ 1

Ustanawia Odznakę Turystyczną „Główny Szlak Beskidzki PTTK”

§ 2

Zatwierdza Regulamin Odznaki Turystycznej „Główny Szlak Beskidzki PTTK” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK

Linia
Powrót
copyright