kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) ktg-logo (32 kB)

Wycieczka Nr 057

Główny Szlak Beskidzki – XIV etap

w dniach 14.07.2018 r.
Beskid Żywiecki

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
pilsko2 (57 kB)
Schronisko na Hali Miziowej.

Beskid Żywiecki to najwyższe pasmo Beskidów w Polsce. Beskidem Żywieckim określa się część Beskidu Wysokiego od Przełęczy Zwardońskiej i obniżenia Czacy aż po Osielec i Przełęcz Zubrzycką. Tworzą go trzy rozległe grupy górskie: Wielkiej Raczy, Pilska i Babiej Góry. Różnią się od siebie nie tylko wielkością i wysokością, ale też różnorodnością form. Beskid Żywiecki, to bardzo rozległa i mocno zróżnicowana pod względem położenia i charakteru grupa górska Beskidów Zachodnich, rozciągająca się wzdłóż południowych granic kraju, od Beskidu Śląskiego aż po Podhale. Od północy graniczy z Beskidem Średnim (Makowskim), a od wschodu z Gorcami

Jak każde góry jest ostoją częściowo jeszcze dzikiej przyrody oraz pięknych krajobrazów. Najcenniejsze skupiska roślinności objęte zostały ochroną Babiogórskiego Parku Narodowego oraz rezerwatów "Śrubita" (na południe od Rycerki), na Romance i na Rysiance. Najwyższym szczytem jest Babia Góra z wierzchołkiem zwanym Diablakiem o wysokości 1725 m. Do grupa Babiej Góry zaliczamy także: Małą Babią Górę zwaną także Cylem - 1517 m oraz Policą - 1369 m. Potoki wypływające u podnóży Beskidu Wysokiego uchodzą głównie do rzek Soły i Skawy, stanowiących prawobrzeżne dopływy Wisły. Górskie potoki urozmaicone są często licznymi kaskadami i wodospadami - w Sopotni, Milówce i Korbielowie. Masyw Babiej Góry, leży w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego, który można zwiedzać poprzez poruszanie się znakowanymi szlakami turystycznymi. Łączna ich długość na terenie Parku wynosi około 53 km.

Grupa Wielkiej Raczy jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Beskidów. Ciągnie się od Przełęczy Zwardońskiej wzdłuż granicy państwowej aż do Przełęczy Glinka zwanej też Ujsolską - 845 m. Najwyższe szczyty to: Wielka Racza - 1236 m, Bugaj - 1140 m, Wielka Rycerzowa - 1226 m, Rycerzowa - 1207 m i Oszus - 1147 m. Cała grupa Wielkiej Raczy leży w dorzeczu Soły i wpadających do niej potoków.

Bardziej wysunięta na północ od Wielkiej Raczy, to znacznie wyższa Grupa Pilska, tworząca rozległe gniazdo górskie. Zaczyna się na Przełęczy Ujsolskiej, a kończy na Przełęczy Glinne, zwanej też Korbielowską - 809 m. Najwyższymi szczytami w tej grupie są: Boraczy Wierch - 1244 m, Lipowska - 1324 m, wysunięta na północ od głównego pasma Romanka - 1366 m, Palenica - 1343 m i Pilsko - 1557 m.

pilsko (58 kB)

Pilsko jest najwyższym szczytem tej grupy i charakteryzuje się odmiennym od pozostałych szczytów klimatem. Występują tu cechy klimatu alpejskiego i niektóre gatunki flory wysokogórskiej.
W Beskidzie Żywieckim znajduje się wiele zabytkowych miejscowości. Najstarsze zabytki pochodzą z epoki późnego gotyku, najokazalsze z czasów Odrodzenia, a najliczniejsze powstały w epoce baroku. Należą do nich drewniane kaplice i kościółki budowane przez góralskich cieśli (np. w Cięcinie, Gilowicach, Łękawicy) a także murowane zamki. W przysiółkach zachowały się nieliczne stare chaty drewniane z ciosanych pni z charakterystycznymi łukowatymi odrzwiami i dachami krytymi gontem. Beskid Wysoki jest na ogół dostępnym terenem, który sprzyja uprawianiu turystyki pieszej i krajoznawczym wędrówkom. Łagodne formy grzbietów górskich i szczytów o przeciętnej wysokości 1200 m n.p.m., długie pasma połączone przełęczami i malownicze krajobrazy zachęcają do wędrówek i wypoczynku.Dziś Beskid Żywiecki pokrywa gęsta sieć znakowanych szlaków turystycznych prowadzących przez najpiękniejsze zakątki i szczyty gór oraz łączących niekiedy bardzo stare schroniska górskie. Schroniska, pensjonaty, chaty góralskie oraz dobrze utrzymane szlaki turystyczne znakomicie ułatwiają wędrówki po całym Beskidzie. Do wszystkich głównych dolin prowadzą wygodne drogi, którymi kursują autobusy PKS.Z Zawoi na Mosorny Groń prowadzi kolej linowo - krzesełkowa czynna także w sezonie letnim. Na obszarze Beskidu Żywieckiego zlokalizowanych jest sporo schronisk turystycznych, w tym tak znane jak schronisko na Markowych Szczawinach, na Hali Krupowej, na Hali Miziowej, na Hali Rysiance, na Hali Lipowskiej, czy bacówka na Rycerzowej. Do głównych ośrodków turystycznych w rejonie zachodnim należą Zwardoń, Rajcza, Ujsoły, Rycerka Górna. Głównym ośrodkiem turystycznym położonym u stóp Pilska jest Korbielów, natomiast najlepszą bazą wypadową w okolice Babiej Góry, Jałowca i Policy jest Zawoja.

Pilsko (słow. Pilsko) – szczyt w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w Grupie Pilska. Często nazwą Pilsko obejmuje się nie tylko jego główną kulminację (1557 m), w całości leżącą po stronie słowackiej, ale również cały masyw. Według słowackiej regionalizacji są to Beskidy Orawskie Jest drugim po Babiej Górze co do wysokości szczytem w Beskidzie Żywieckim. Przez grzbiet Pilska przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny oddzielający zlewnię Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego. Właściwy szczyt masywu (Pilsko 1557 m) nie znajduje się jednak w tym grzbiecie, lecz w jego bocznej odnodze, która poprzez przełęcz Mechy, szczyt Mechy i dalsze wierzchołki opada w południowym kierunku do Kotliny Orawskiej na Słowacji. W grzbiecie wododziałowym i zarazem na granicy polsko-słowackiej znajduje się natomiast niższy wierzchołek – Góra Pięciu Kopców (1543 m), położony około 400 m na północ od głównego wierzchołku. Szczyt Pilska przewyższa o 200–300 metrów okoliczne wierzchołki, wznosząc się około 1000 metrów ponad otaczającymi dolinami.

Źrodło: Wikipedia

Linia
Trasa górska:
opis trasy (41 kB)

Przełęcz Glinne 809 m n.p.m – Hala Miziowa 1271 m n.p.m – Trzy Kopce 1216 m n.p.m - schronisko Rysianka 1322 m n.p.m – Przełęcz Pawlusia 1188 m n.p.m – Stacja Turystyczna Abrahamów 793 m n.p.m – Węgierska Górka 413 m n.p.m
Długość trasy 29.5 km,czas przejścia około 8,00 h, suma podejść 866 metrów


trasa-pilsko (20 kB)

Linia
Mapki trasy
Linia

Przełęcz Glinne – Hala Miziowa - Hala Rysianka - Słowianka - Węgierska Górka 14.07.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
14.07.2018 Przełęcz Glinne – Hala Miziowa BZ.02 10 Tak
14.07.2018 Hala Miziowa – Trzy Kopce BZ.02 6 Tak
14.07.2018 Trzy Kopce – Schronisko Rysianka BZ.02 3 Tak
14.07.2018 Schronisko Rysianka – Słowianka BZ.02 6 Tak
14.07.2018 Słowianka Stacja Turystyczna Abrahamów – Węgierska Górka BZ.02 10 Tak
RAZEM 35
Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 45 zł.
dla pozostałych uczestników 53 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PLAN WYCIECZKI

Wyjazd:
• w dniu dniu 14.07.2018 r. r. o godz. 5:30 - Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa – róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
• w dniu dniu 14.07.2018 r. około godz. 22 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 10.07.2018 r.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia.
Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10.07.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 057" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Grzegorz Szczotka
tel.: +48 508-073-154
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright