kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) odznaka-ktg (69 kB)

Wycieczka Nr 072

Główny Szlak Beskidzki – VI etap

w dniach 18 - 20.08.2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
magura-watkowska-gsb (78 kB)

Cergowa (inne nazwy: Cergowska Góra, Wielka Góra, 716 m n.p.m.) – zalesiony szczyt Beskidu Dukielskiego w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Dukli. Posiada trzy wierzchołki (od zachodu): 716 m n.p.m. (z żelaznym krzyżem), 683 m n.p.m. i 681 m n.p.m. Jej sylwetka góruje nad Duklą. Występują tu liczne wychodnie piaskowca cergowskiego oraz jaskinie. Góra odwiedzana jest przez paralotniarzy.

Na stokach Cergowej znajduje się ok. 10 jaskiń szczelinowych o dł. do 75 m (głównie na południowym stoku zachodniego ramienia – tzw. Borsucze Dziury). Są to m.in.:

Jaskinie Cergowej należą do najwcześniej opisywanych w Polsce, wzmiankowane przez ks. Gabriela Rzączyńskiego w dziele Auctuarrium historiae naturalis Regni Poloniae z 1736 roku. Wiążą się z nimi liczne podania: o podziemnych korytarzach prowadzących aż do zamku w Odrzykoniu pod Krosnem.

Źródło: www.wikipedia.org

Linia

Trasa:

pod-chyrowa (94 kB)
Noclegi w schronisku pod Chyrową.
Pod Chyrową
Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 240 zł.
dla pozostałych uczestników 255 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PLAN WYCIECZKI

Wyjazd:
• w dniu 18.08.2017 r. r. o godz. 5:30 - Aleja Solidarności (obok DMR)
Bez przejazdu przez Kraków

Planowany powrót:
• w dniu 20.08.2017 r. około godz. 22 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

zapisy z wpłata zaliczki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 072" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzą: Marek Filipiak telefon kontaktowy: +48 608-834-590
i Jan Ślazik
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
Linia
Wpis trasy do książeczki GOT

Puławy Górne - Rymanów Zdrój – Iwonicz Zdrój - Lubatowa
18.08.2017

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
18.08.2017 Puławy Górne – Puławy Dolne BW.02 2 Tak
18.08.2017 Puławy Dolne – Tarnawka - Dział BW.02 11 Tak
18.08.2017 Dział – Rymanów Zdrój BW.02 4 Tak
18.08.2017 Rymanów Zdrój – Iwonicz Zdrój BW.02 9 Tak
18.08.2017 Iwonicz Zdrój - Lubatowa BW.02 5 Tak
RAZEM 31

Lubatowa – Cergowa – Pustelnia Świętego Jana – Chyrowa – Łysa Góra – Grzywacka Góra – Kąty
19.08.2017

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
19.08.2017 Lubatowa - Cergowa (716 m) BW.02 8 Tak
19.08.2017 Cergowa (716 m) - Nowa Wieś BW.02 5 Tak
19.08.2017 Nowa Wieś - Pustelnia Świętego Jana BW.02 3 Tak
19.08.2017 Pustelnia Świętego Jana - Hyrowa BW.02 7 Tak
19.08.2017 Hyrowa - Polana (651 m) BW.02 6 Tak
19.08.2017 Polana (651 m) - Kąty BW.02 6 Tak
RAZEM 35

Kąty – Przełęcz Chałbowska – Kolanin – Świerzowa – Magura – Przełęcz Majdan – Bacówka pod Bartnem
20.08.2017

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
20.08.2017 Kąty - Kamień (714 m) BW.02 8 Tak
20.08.2017 Kamień (714 m) - Ostrysz (635 m) BW.02 8 Tak
20.08.2017 Ostrysz (635 m) - Magura Wątkowska BW.02 9 Tak
20.08.2017 Magura Wątkowska – Bacówka PTTK Bartne BW.02 4 Tak
RAZEM 29
Linia
Powrót
copyright