kontur (2 kB)
roztocze (34 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 070

Zaprasza na wycieczkę:

w dniach 21 - 23 września 2019

na Roztocze

(wycieczka organizowana tylko dla członków PTTK
z dofinansowaniem z funduszu statutowego Klubu „Wierch”)

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia roztocze01 (111 kB)

W programie wycieczki:

Zakwaterowanie – Hotel “Roztocze” w Zwierzyńcu (https://hotelroztocze.com)

Linia

ZAPRASZAMY

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 295 zł.
W cenie wycieczki bilety wstępu do obiektów wymagających wcześniejszej rezerwacji.
Opłata za zwiedzanie pozostałych obiektów w wysokości 30 złotych zostanie pobrana zaliczkowo w dniu rozpoczęcia imprezy i rozliczona z uczestnikami przez organizatorów przy zakończeniu wycieczki.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 21. 09. 2019 r. o godz. 6.00 - Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
bez przejazdu przez Kraków

Planowany powrót:
w dniu 23. O9. 2019 r. około godz. 20 Al. Jana Pawła II

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub brak czasu do realizacji programu.
Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie
– osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową - Zdzisław Gardziel:
tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
Po zapisaniu się na listę uczestników wymagana jest zaliczka w kwocie 150 zł obowiązkowo do dnia 14 sierpnia 2019 r.
Ostateczna data wpłaty pozostałej kwoty na konto Oddziału
– 6 wrzesień 2019 r
Wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą skutkować skreśleniem z listy uczestników.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

dopiskiem "Wycieczka Nr 070"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzą:

Agata Karwowska, Jadwiga Kwiecień

Serdecznie zapraszamy!

Telefony alarmowe:
112

Linia
Powrót
copyright