kontur (2 kB)
jajo (195 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

Wycieczka Nr 019

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wycieczka nr 019 (Karpacka Troja), zostaje przesunięta na inny termin. Osoby figurujące na liście uczestników zostaną powiadomione telefonicznie o nowym terminie.


Organizatorzy

Linia

zaprasza członków Klubu Wierch

na coroczne
„Jajeczko Wielkanocne” u Marty i Tadka

„Karpacka Troja „ w Trzcinicy

4 kwietnia 2020 roku.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
karpacka-troja (302 kB)

PROGRAM WYCIECZKI:

Wszelkie delicje wraz z wystrojem stołu tradycyjnie pozostawiamy inwencji uczestników wycieczki.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do ich realizacji.

Zapraszamy !

Linia

Koszt uczestnictwa:

Wycieczka wyłącznie dla członków Klubu "Wierch" z aktualnie opłaconymi składkami.
Dorośli 42 zł.
Dzieci do lat 16 30 zł.
Cena nie obejmuje kosztów pełnego zwiedzania Karpackiej Troi (ok. 1,5 godz.)
  • normalny – 18.00 złotych
  • ulgowy     - 13.00 złotych
Dodatkowo bilet wstępu na wieżę widokową 2.00 złotych (wieża ujęta w naszej książeczce wież widokowych)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

4.04.2017 r. o godz. 700 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid) Bez przejazdu przez Kraków.

Powrót: 4.04.2017 r. około godz. 19-20 Al. Jana Pawła II

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
– Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Ostateczna data opłacenia wycieczki na konto Oddziału - 27 marca 2020 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 019"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzi Przodownik Turystyki Górskiej:

Renata Martemianow

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Numery alarmowe

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright