kontur (2 kB)
beskid-sadecki (54 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) ktg-logo (32 kB)

Wycieczka Nr 046

Główny Szlak Beskidzki – XIII etap

w dniach 12.05 – 13.05.2018 r.
Beskid Sądecki

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
beskid-sadecki01 (105 kB)

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1266 m). Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej. Do Beskidu Sądeckiego zalicza się trzy pasma górskie:

Przełomowa dolina Popradu dzieli je na dwie grupy. Po północno-wschodniej i wschodniej stronie Popradu znajduje się Pasmo Jaworzyny i Góry Leluchowskie, po południowo-zachodniej i zachodniej leżące w granicach Polski Pasmo Radziejowej oraz pasmo słowackie. Pasmo słowackie przez część polskich autorów nazywane jest Górami Lubowelskimi od słowackiej nazwy Ľubovnianska vrchovina, która to nazwa według geografów słowackich odnosi się jednak do innego obszaru[4] niż wyznaczanego przez niektórych polskich autorów. Według tychże polskich autorów nazwy „Pasmo Radziejowej” i „Góry Lubowelskie” związane są tylko z granicą państwową, a faktycznie jest to jedno pasmo. Pogląd ten nie jest podzielany przez innych polskich autorów. Ponadto w regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego Ľubovnianska vrchovina traktowana jest jako słowacka nazwa całego Beskidu Sądeckiego. Umowną granicę między Pasmem Radziejowej a pasmem słowackim prowadzi się od Popradu doliną Czercza, przez Gromadzką Przełęcz i dolinę potoku Wielki Lipnik.

W Paśmie Radziejowej znajduje się najwyższy szczyt całego Beskidu Sądeckiego – Radziejowa oraz wszystkie pozostałe w regionie szczyty przekraczające 1200 m. W Paśmie Jaworzyny tylko Jaworzyna Krynicka (1114 m) oraz Wielka Bukowa (1104 m) mają wysokość większą niż 1100 m.

Obydwie części Beskidu Sądeckiego mają charakter podłużnych pasm górskich złożonych z grzbietu głównego oraz odbiegających od niego grzbietów bocznych. Są one dosyć wyrównane, toteż szczyty, z wyjątkiem Radziejowej i Jaworzyny, charakteryzują się niewielką wybitnością. Oprócz tego, region cechuje duża lesistość. Z wyjątkiem niżej położonych terenów sąsiadujących z miejscowościami, raczej mało jest polan i łąk w porównaniu z okolicznymi pasmami gór.

Źrodło: Wikipedia

beskid-sadecki02 (107 kB) Linia
Trasa górska:

1 dzień

2 dzień

Linia

Czarny Potok – Jaworzyna Krynicka – Hala Łabowska – Rytro 12.05.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
12.05.2018 Dolina Czarnego Potoku – Jaworzyna Krynicka 1114 m n.p.m BZ.09 7 Tak
12.05.2018 Jaworzyna Krynicka 1114 m n.p. - Runek BZ.09 4 Tak
12.05.2018 Runek – Hala Łabowska BZ.09 7 Tak
12.05.2018 Hala Łabowska - Makowica BZ.09 9 Tak
12.05.2018 Makowica - Rytro BZ.09 4 Tak
RAZEM 31

Rytro – Wielki Rogacz – Dolina Białej Wody 13.05.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
13.05.2018 Rytro - Niemcowa BZ.09 13 Tak
13.05.2018 Niemcowa - Przełęcz Obrazek BZ.09 5 Tak
13.05.2018 Wielki Rogacz - Przełęcz Gromadzka BZ.09 2 Tak
13.05.2018 Przełęcz Gromadzka – Biała Woda BZ.09 5 Tak
RAZEM 25
Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 100 zł.
dla pozostałych uczestników 123 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
• w dniu dniu 12.05.2018 r. r. o godz. 6:00 - Aleja Solidarności (obok DMR)
bez przejazdu przez Kraków.

Planowany powrót:
• w dniu dniu 13.05.2018 r. około godz. 21 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 30.04.2018 r.
Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 30.04.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 046" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzą:

Marek Filipiak telefon: +48 608-834-590
Waldemar Ciszewski telefon: +48 602-775-993
Linia

Numer alarmowy GOPR

601-100-300
Linia
Powrót
copyright