kontur (2 kB)
beskid-sadecki (54 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) ktg-logo (32 kB)

Wycieczka Nr 087

Główny Szlak Beskidzki – XVI etap

25.08.2018 r.
Beskid Śląski

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
beskid-slaski-01 (90 kB)

Stożek Wielki (czes. Velký Stožek; 979 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim, trzeci co do wysokości (po Wielkiej Czantorii i Kiczorach) szczyt w wododziale Wisły i Odry.

Zbocza szczytowej kopuły Wielkiego Stożka stromo opadają ku zachodowi, północy i wschodowi, jedynie ku południu jego grzbiet biegnie prawie poziomo ku Kyrkawicy. Góra, oglądana z sektora północnego, ma rzeczywiście formę dość regularnego stożka. Zbudowana jest z piaskowca godulskiego. Pod samym szczytem od strony zachodniej charakterystyczna wychodnia skalna z wywieszoną płytą, opisana w relacji z wycieczki turystycznej odbytej już w 1891 r.

Szczyt Wielkiego Stożka jest zwornikiem dla tzw. "ramienia Łączki i Filipki" - najdłuższego grzbietu bocznego Pasma Czantorii, odchodzącego od Stożka w kierunku północno-zachodnim.

Masyw Wielkiego Stożka porośnięty jest lasami, po stronie zachodniej głównie bukowymi i bukowo-świerkowymi, po wschodniej - w większości świerkowymi.

stozek (29 kB)

Przez Stożek przebiega granica państwowa pomiędzy Polską a Czechami; przed wejściem obu państw do strefy Schengen znajdowało się tu turystyczne przejście graniczne Stożek-Velký Stožek.

Pod samym szczytem znajduje się Schronisko PTTK na Stożku oddane do użytku w 1922 roku (pierwsze wybudowane przez Polaków w polskim Beskidzie Śląskim - wcześniejsze budowała organizacja Beskidenverein) oraz węzeł szlaków pieszych, którymi dojść można m.in. na Przełęcz Kubalonkę, Czantorię Wielką, Soszów Wielki do Wisły, Wisły Głębce, Istebnej, Jaworzynki i Jabłonkowa.

Przez szczyt przebiega także Główny Szlak Beskidzki.
Ze szczytu rozciągają się fragmentaryczne widoki na Beskid Śląsko-Morawski, spod schroniska - szeroki widok na Beskid Śląski.

Źrodło: Wikipedia

Linia
Trasa górska:
mapka-slaski (96 kB) slaski-przekroj (31 kB)

Przełęcz Kubalonka – Stożek – Szoszów – Wisła Jaworki 25.08.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
25.08.2018 Przełęcz Kubalonka – Mroźnica BZ.01 5 Tak
25.08.2018 Mroźnica – Kiczora 989m n.p.m BZ.01 4 Tak
25.08.2018 Kiczora 989m n.p.m – Stożek 980m n.p.m BZ.01 2 Tak
25.08.2018 Stożek 980m n.p.m - Soszów Wielki (884 m) BZ.01 4 Tak
25.08.2018 Soszów Wielki (884 m) – Wisła Jaworki BZ.01 3 Tak
RAZEM 18

Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 45 zł.
osoby nie zrzeszone - kontakt z prowadzącym wycieczkę -

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
25.08.2018 r. r. o godz. 6:00 - Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa – róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
25.08.2018 r. około godz. 20 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 20.08.2018 r.
Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 20.08.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 087" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi:

Jan Ślazik tel.: +48 609-323-539
Linia

Numer alarmowy GOPR

601-100-300
Linia
Powrót
copyright