kontur (2 kB)
wyspowy (118 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 041

„Korona Beskidu Wyspowego”

Przełęcz Przysłop nad Rzekami - Kutrzyca
- Mogielica - Przełęcz Rydza Śmigłego

04.06.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
mogielica_2 (585 kB) korona-bw (39 kB)
Regulamin Odznaki Korona Beskidu Wyspowego Linia

Trasa górska:

profil-magielicz (64 kB)
Profil trasy

Rzeki – Jasień – Mogielica - Chyszówki (Przełęcz Rydza Śmigłego) 04.06.2022

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
04.06.2022 Rzeki – Jasień BZ.06 8 Tak
04.06.2022 Jasień – Polana Wały BZ.06 1 Tak
04.06.2022 Polana Wały - Mogielica BZ.06 6 Tak
04.06.2022 Mogielica – Chyszówki (Przełęcz Rydza Śmigłego) BZ.06 4 Tak
RAZEM 19  
Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek pieszych.
Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 50 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 55 zł.
dla pozostałych uczestników 60 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 041"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 30.05.2022r.


Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 04.06.2022 r. o godz. 7:00 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
… ( bez przejazdu przez Kraków).

Planowany powrót:
w dniu 04.06.2022 r. w godzinach wieczornych (Al. Jana Pawła II)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub brak czasu do realizacji programu.
Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
- tel. 12 680-48-20
Bardzo proszę pilnować terminu płatności i powiadomienia
o dokonanej wpłacie prowadzącego zapisy!
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzi Przodownik Turystyki Górskiej:

Władysław Aksamit
tel. 607-464-540

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Telefony alarmowe
112
GOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright