kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 011

zaprasza: 23 lutego 2019 roku

do Kopalni Soli w Bochni

oraz
na Pogórze Wiśnickie w Dolinę Stradomki

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
bochnia (168 kB)
foto http://kopalnia-bochnia.pl/

Program wycieczki

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek pieszych.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 27 zł
dzieci do lat 16 17 zł
dla uczestników niezrzeszonych w PTTK dorośli 35 zł
dzieci do lat 16 25 zł
Cena nie obejmuje kosztów biletów do Kopalni Soli W Bochni.

UWAGA !

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów uprawniających do zniżki (leg. szkolne, leg. rencisty, leg. emeryta ew dla osób 60+ - Dowód Osobisty)

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 23 luty 2019 r. o godz. 7:00 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
Bez przejazdu przez Kraków.

Planowany powrót:
w dniu 23 luty 2019 r. w godzinach wieczornych

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub brak czasu do realizacji programu.
Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 14-go lutego 2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 011"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Bardzo proszę pilnować terminu płatności i powiadomienia
o dokonanej wpłacie prowadzącego zapisy!
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzi:

Agata Karwowska
tel. 748-037-067

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Telefony alarmowe
GOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright