kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 045

zaprasza na wycieczkę

w dniu 10 czerwca 2017 roku

w Beskid Śląsko-Morawski
na
Legendarną Górę Radhošt

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia radhost01 (398 kB)

Stare legendy mówią, że góra Radhošť byłą siedzibą Radegasta - starosłowiańskiego boga słońca i wojny, ale również boga urodzaju i gościnności. Słowianie od dawnych czasów uważali gościnność za najwyższą cnotę i obowiązek. Niektóre źródła podają go też za boga wieczornego nieba, ognia i światła gwiazd. Wierzchołek góry był miejscem modłów do niego, do czasu IX wieku, kiedy to pojawiło się tutaj dwóch mnichów - Cyryl i Metody, którzy od tego miejsca rozpoczęli misję nawracania tutejszego ludu. Dziś na szczycie stoi drewniana kaplica w stylu bizantyjskim, która jest najwyżej położoną budowlą sakralną w Czechach. W jej pobliżu stoją na granitowej podstawie rzeźby przedstawiające św. Cyryla i św. Metodego (dzieło rzeźbiarza Albina Poláška). Rzeźby symbolizują braterstwo i zjednoczenie, a leżący u ich stóp pogański bożek - pokonanie pogaństwa. Cokół zdobi biblijny cytat z Księgi Mądrości: Spravedliví na věky usou živi (pol. Sprawiedliwi będą żyć wiecznie).

Grzbiet ciągnący się od szczytu słynie z fantastycznej panoramy, otwierającej widoki na Wsetińskie Wierchy, Hostińskie Wierchy, Jaworniki, Jesioniki, Góry Onderskie, Małą Fatrę. Przy sprzyjających warunkach widać stąd nawet Tatry. Odległe widoki, ale również przylegający od północy rezerwat „Radhošt”, który chroni połacie skarlałych świerków oraz kosodrzewiny, roślinności będącej ewenementem na wysokościach niewiele ponad 1000 metrów, nadaje naszej trasie posmaku wysokogórskiego.

radhost02 (271 kB)

Oczywiście na trasie spotkamy legendarnego Radegasta, zwanego też Radogostem, a uwiecznionego w 3,2 metrowym posągu stojącym pod szczytem Radegast (1106 m). Ma ciało mężczyzny, ale twarz podobną do lwa. Jego głowę zdobi hełm w kształcie głowy byka z rogami. Radegast w prawej ręce trzyma róg obfitości, a w lewej siekierę. Ubrany jest w potężny pas, suknię z ornamentami, zaś na nogach ma wołoskie kierpce. Jakąż gościnnością się wykaże, każdy to może sprawdzić jadąc z nami na tą wycieczkę, a to jeszcze nie koniec…

Pod koniec naszej wędrówki ukaże się przed nami rozległe siodło górskie Pustevny. Za nim wznosi się szczyt pełen tajemnic o nazwie Tanečnice (1084 m n.p.m.). Dawno temu, gdy w górach tych siedzibę miał Radegast, a w tym miejscu nie było góry a tylko las, w którym zobaczyć można było tańczącą w blasku księżyca dziewczynę. Miała na imię… O tym jak miała na imię i co ją spotkało dowiecie się 3 czerwca 2017 roku.


To jeszcze nie wszystko, bo na przełęczy zobaczymy niezwykle malowniczy kompleks architektoniczny, wyglądający jak przeniesiony z wyśnionej baśni. Zejdziemy tam oczywiście i obejrzymy od zewnątrz i wewnątrz. Są to największe dzieła jednego z najwybitniejszych architektów słowackich Dušana Jurkoviča: Maměnka i Libušín (w dniu 3 marca 2014 Libušín został znacznie uszkodzony przez pożar, odbudowa powinna zakończyć się w połowie 2019 roku, a jej koszt to 80 mln CZK) - trudno nie zwrócić na nie uwagi, bo zachwycają w każdym calu. Ich żywa folklorystyczna stylizacja, obfitująca w przetworzone motywy ludowe jest oszałamiająca, a jednocześnie idealnie skomponowana z otoczeniem.

radhost03 (331 kB) Linia

W programie wycieczki:

Zamek w Hukvaldach

Romantyczne ruiny średniowiecznego tego zamku położone są na wzgórzu o wysokości 500 m n.p.m. Są one ozdobą Moraw i świetnym punktem widokowym. Zamek w Hukvaldach wybudowali niemieccy hrabiowie z Huckeswagen, lecz później często zmieniał swoich właścicieli. Należał m.in. do biskupstwa, potem do husytów, służył również za więzienie dla źle sprawujących się księży, a także uczestnikom powstania chłopskiego w 1695 roku. Prawdopodobnie nigdy nie został zdobyty przez nieprzyjaciela. Stawiał opór atakom i oblężeniom m.in. Duńczyków i trzykrotnie Szwedów. Dopiero w 1762 część zamku uległa zniszczeniu, po uderzeniu pioruna w drewniane budynki znajdujące się wewnątrz, w wyniku którego rozniecił się pożar. Obecnie zamek to atrakcyjny cel wycieczek, latem odbywają się w nim koncerty, uroczystości rycerskie, a także… spotkania z duchami (czas zwiedzania zamku ok. 1 godziny).
70, - CZK - bilet normalny, juniorzy od 6 do 18 lat, seniorzy powyżej 70 lat – 40 CZK (na podstawie dokumentu tożsamości). Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny. Koszt zwiedzania pokrywają uczestnicy.

Linia
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku
oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 53 zł
dzieci do lat 16 37 zł
dla pozostałych uczestników dorośli 58 zł
dzieci do lat 16 40 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Cena nie obejmuje kosztów biletów do zwiedzanych obiektów

Linia

Wyjazd:
w dniu 10 czerwca 2017 r. o godz. 5:30 Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
w dniu 10 czerwca 2017 r. około godz. 23 Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
– Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 23-go maja 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 045"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzi:

kol. Marek Szala

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Numery alarmowe

Horská Služba ČR tel. +420 1210
Linia
Powrót
copyright