kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

otargance01 (41 kB)

Wycieczka Nr 064

zaprasza 29 lipca 2017 roku

w Tatry Słowackie

na Otargańce

Program wycieczki przewiduje przejście Doliną Raczkową obok Raczkowych Stawów na Kończysty (2002 m) i Jarząbczy Wierch (2137 m) w głównej grani Tatr oraz przejście przez Raczkową Czubę (2194 m), Wyżnią Magurę (2095 m), Pośrednią Magurę 2050 m) granią Otargańców
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia otargance02 (92 kB)
RACZKOWE STAWY I JAKUBINA

Trasa górska:

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki oraz przygotowanie kondycyjne do długich wędrówek tatrzańskich z dużymi przewyższeniami.
Linia

Dolina Raczkowa

Dolina ma powierzchnię ok. 15 km². Jest bardzo głęboka; względna różnica wysokości pomiędzy jej dnem a najwyższymi punktami sięga 850 m. Jej zbocza są strome, co powoduje, że w zimie schodzą tutaj ogromne lawiny. Jej rzeźba jest pochodzenia lodowcowego. Od rozdroża w Niżniej Łące dno doliny stromo wznosi się w górę. W górnym piętrze doliny wyraźne ślady lodowca; wały morenowe i kotły lodowcowe, w których znajduje się kilka Raczkowych Stawów. Zasilają one Raczkowy Potok spływający dnem doliny tworząc kilka kaskad, największa z nich to Raczkowa Siklawa.

Otargańce

Szlak turystyczny prowadzący granią Otargańców nie sprawia trudności technicznych, lecz jest wyczerpujący (suma podejść wynosi ok. 1400 m, miejscami silnie eksponowany. Niebezpieczne może być zmylenie drogi (np. podczas mgły). Grań Otargańców wznosi się wysoko ponad dnami sąsiednich dolin (800–900 m). Z wysokich szczytów Otargańców roztaczają się jeden z najładniejszych panoram widokowych w Tatrach Zachodnich. Szczególnie efektownie prezentują się stąd Rohacze, Starorobociański Wierch, Bystra i Barańce. W oddali widoczne są wapienne masywy Bobrowca, Kominiarskiego Wierchu. Na zachodnich zboczach w górnej granicy lasu liczne limby. Często spotkać tu można kozice a w lasach występują głuszce.

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 52 zł
dla pozostałych uczestników 57 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 29.07.2017 r. o godz. 5:30 Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
w dniu 29.07.2017 r. około godz. 22 Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
– Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 20-go lipca 2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 064"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi Przodownik Turystyki Górskiej:

Zdzisław Gardziel

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
Horska Sluzba: +421 18-300
Linia
Powrót
copyright