kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

wroclaw01 (51 kB)

Wycieczka Nr 043

zaprasza na wycieczkę

DO SOBÓTKI I WROCŁAWIA

W DNIACH 11 - 13.05.2018

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia

Program wycieczki:

11.05.2018 (PIĄTEK)

12.05.2018 (SOBOTA)

13.05.2018 (NIEDZIELA)

Zapraszamy !

wroclaw02 (63 kB)
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki górskiej.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 285 zł
dla pozostałych uczestników 355 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Uwaga !!! Zmiana miejsca wyjazdu!

Wyjazd:
w dniu 11.05.2018 r. o godz. 6:30 - Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid) bez przejazdu przez Kraków

Planowany powrót:
w dniu 13.05.2018 r. około godz. 20 - 21 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
– Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
Po zapisaniu się na listę uczestników wymagana jest zaliczka
w kwocie 100 zł wpłacona nie później niż do dnia 15.03.2018 r.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 30.04.2018 r.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15-go marca 2018 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 043"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzą:

Zdzisław Gardziel i Agata Karwowska

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Numer alarmowy:

Numer Alarmowy 112, GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright