kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK

Linia

Wycieczka odwołana z powodu epidemii koronawirusa !

Wycieczka Nr 024

Zaprasza na wycieczkę:
Praga - Szklarska Poręba
30.04 - 03.05.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
praga (127 kB)

W programie:

Linia

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 460 zł.
dla pozostałych uczestników 490 zł.
Linia

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 30.04.2020 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 03.05.2020 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 15.04.2020 Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15.04.2020 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 024" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach leśnych, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi: Eugeniusz Halo

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Hutniczo-Miejski Oddział PTTK

Linia
Powrót
copyright