kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 065

Zaprasza na wycieczkę:
Dopsińska Jaskinia Lodowa
w dniu: 06.08.2017 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
jaskinia (489 kB)

W programie:

oplaty (37 kB) jaskinia3 (40 kB)

Demianowska Jaskinia Lodowa powstała w środkowotriasowych, ciemnoszarych wapieniach typu Gutenstein należących do płaszczowiny kriżniańskiej. Korytarze rozwinięte są głównie wzdłuż szczelin tektonicznych poszerzonych na skutek podziemnego przepływu potoku Demianowka, który wpływał do jaskini z Demianowskiej Jaskini Pokoju. Przedstawia północną, kiedyś wywierową część Demianowskiego Systemu Jaskiniowego. Niektóre górne części jaskini są wytworzone poprzez wody bocznego ramienia potoku Demianowka, które dostały się tam z przległej Jaskini Dvere i z Nowej jaskini w Bašte. Długość jaskini wynosi 2 445 m a deniwelacja sięga 57m. Cała jaskinia jest rozwinięta na trzech poziomach. Komory i korytarze mają przeważnie kształt owalny wskazujący na modelowanie jaskini przez podziemną rzekę (Čierna galéria, Jazerná chodba, Medvedia chodba). Kształt części sal jest zmieniony przez zawaliska i erozję mrozową (Štrkový dóm, Veľký dóm, Kmeťov dóm, Belov dóm, Halašov dóm, Dóm trosiek). Wstępne korytarze jaskini opadają od wejścia do głębokości ok. 40–50 m. Nagromadzenia lodu występują w dolnych częściach jaskini, zwłaszcza w komorze Kmeťov dóm. W jaskini lód występuje w formie nagromadzeń na spągu, a także lodowych kolumn, stalaktytów i stalagmitów. Warunki sprzyjające powstaniu lodu powstały dzięki naturalnemu zasypaniu niektórych otworów w wyniku procesów zboczowych, co ograniczyło wymianę powietrza pomiędzy jaskinią a powierzchnią terenu. Chłodne powietrze będąc cięższym gromadzi się w dolnych partiach jaskini. Przesiąkająca do jaskini woda zamarza w wychłodzonych korytarzach i salach jaskini. Temperatura powietrza w częściach zalodzonych oscyluje około 0 °C i wzrasta w kierunku partii położonych dalej od otworu wejściowego od 1,3 do 5,7 °C. Wilgotność względna powietrza wynosi od 92 do 98 %. W wielu miejscach jaskini jest zachowana pierwotna szata naciekowa (stalaktyty, stalagmity, polewy naciekowe na ścianach i spągu jaskini i inne). Szata naciekowa jest jednak w zalodzonej części jaskini w znacznym stopniu zniszczona poprzez mrozowe wietrzenie. Powierzchnia nacieków jest zabarwiona na szaro lub czarno od dymów smolnych pochodni, kaganków i lamp benzynowych, przy których zwiedzało się jaskinię aż do 1924 roku. W przypadku demanovska (10 kB) Demianowskiej Jaskini Lodowej to zjawisko można uznać za efekt jej bogatej historii. W jaskini od dawna znajdowano kości różnych kręgowców, w tym niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus), które w pierwszej połowie XVIII wieku uważano za kości smoków. Dlatego nazywano jaskinię Dračia jaskyňa (Jaskinia Smocza). Do tej pory w jaskini stwierdzono 8 gatunków nietoperzy. Jest to największe zimowisko mroczka pozłocistego (Eptesicus nilssonii) i jedno z najważniejszych zimowisk nocka wąsatka/Brandta (Myotis mystacinus/brandtii) na Słowacji. Zróżnicowanie drobnej fauny jaskiniowych bezkręgowców jest w zalodzonej części jaskini zdecydowanie mniejsze niż w częściach bez lodu.

jaskinia2 (20 kB)

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 45 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 06.08.2017 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 06.08.2017 r. około godz. 19

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 30.07.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura lub na dyżurach Zarządu Koła w każdy poniedziałek od godz. 16:00 – 18:00.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 30 lipca 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 065" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach leśnych, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi: Eugeniusz Halo

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Zarząd Koła Emerytów i Rencistów

Linia
Powrót
copyright