kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK

Linia

Wycieczka Nr 013

Zaprasza na wycieczkę:

Jasło (woj. Podkarpackie)
w dniu: 7.03.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
palac (95 kB)

PROGRAM:

 1. Wyjazd godz. 6:30 Teatr Ludowy os. Teatralne
 2. Przyjazd do Jasła około godz. 9:00
 3. Zwiedzania Jasła z przewodnikiem. W programie – „Jasło winne klimaty”
  Nr 1 – „Winnica” Jasło – Winnica Ewa – Winnica Golesz
  Nr 2 – „Muzeum” Muzeum Regionalne w Jaśle ul. Kadyiego 11
  Nr 3 – „Zabytki” 1 Pałac Soroczyńskich ul. Tadeusza Soroczyńskiego 2 – Jasielski Rynek (figura św. Jana Nepomucena, zabytkowe kamienice) 3 – Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Farna 2 4 - Kościół pw. św. Stanisława BM ul. Klasztorna 12 – Cmentarz Żydowski ul. Floriańska 5 – Klasztor i kościół sióstr Wizytówek, ul. Klasztorna 12.
  Nr 4 – Pomniki Park miejski (zabytkowa altana „Glorietka”, Grób Nieznanego Żołnierza. Pomniki T. Kościuszki, Pomnik A. Loreta) ul. Kołłątaja. Pomnik Grunwaldzki ul. Grunwaldzka
 4. Posiłek turystyczny. W drodze powrotnej.
 5. Przyjazd do Krakowa około godz. 20:00
Linia

Pierwsze ślady pobytu człowieka w Kotlinie Jasielskiej pochodzą z epoki neolitu, czyli młodszej epoki kamienia łupanego. Najostrożniej postępując najstarsze ślady kultury osadniczej z okolic Jasła można umieścić między połową IV i połową III tysiąclecia p.n.e. Znamy bowiem sporą ilość znalezisk archeologicznych z tego okresu – narzędzi pracy: gładzonych kamiennych siekier, dłut, toporów i motyk. Wszystkie one zostały znalezione pochodzą Jodłowej, Lubczy, Brzostka, Przysiek, Trzcinicy, Niegłowic, Załęża, Pielgrzymki, czy też samego Jasła. Analizując formy narzędzi neolitycznych z powiatu jasielskiego, oraz surowiec z jakiego je wykonano, dochodzimy do wniosku, że siedziały tu niewątpliwie grupy ludzkie, których archeologicznym wyrazem była przede wszystkim kultura pucharów lejkowatych, oraz kultura ceramiki sznurowej.

katedra (67 kB)

Pewniejsze i liczniejsze materiały archeologiczne pojawiają się jednak dopiero w środkowym okresie epoki brązu (ok. 1300 lat p.n.e.) i w okresach następnych. Na czele inwentarza tych materiałów figuruje duży skarb przedmiotów brązowych pochodzenia zakarpackiego wykopany w latach 1953-1954 w Załężu. Można przyjąć, że przez następne 1000 lat rozwijała się w regionie jasielskim kultura łużycka, lub inna bardzo do niej podobna, należąca do wielkiego kręgu kultur pól popielicowych. Drobne ułamki naczyń glinianych z tego czasu lepionych w ręku, bez pomocy koła garncarskiego znaleziono zarówno w miejscu odkrycia wyrobów brązowych w Załężu, jak też w szeregu innych miejscowości, a to w Kołaczycach, Kłodawie, Lisowie, Cieklinie, Osobnicy, Łazach, Sławęcinie. Upadek kultury łużyckiej, jaki nastąpił w III wieku przed Chrystusem nie spowodował zaniku osadnictwa w dorzeczu Wisłoki.

Linia

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 55 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 7.03.2020 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 7.03.2020 r. około godz. 20

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 20.02.2020 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1013 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 013" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Hutniczo-Miejski Oddział PTTK

kwiat (150 kB) Linia
Powrót
copyright