kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 106

WYCIECZKA ODWOŁANA

Zaprasza na:
XIX Zlot Niepodległościowy w Łowczówku.
w dniu: 5.11.2017 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
lowczowek (621 kB)

W programie wycieczki

XVIX Zlot Niepodległościowy na cmentarzu w Łowczówku rozpocznie się o godz. 11.00. Mszą Św. w intencji Ojczyzny, poległych i zmarłych Legionistów. Po Mszy Św. odbędzie się ceremonia oficjalna z apelem pamięci i salwą honorową oraz złożeniem przez delegacje wieńców przy kaplicy cmentarnej. Od godz. 13.00 na terenie przy cmentarzu tradycyjnie śpiewne będą pieśni legionowe przy ognisku, udostępnią ekspozycję sprzętu wojskowego. Zloty Niepodległościowe w Łowczówku mają rangę powiatowych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, jak również upamiętniają bój stoczony w grudniu 1914 roku przez I Brygadę Legionów Polskich pod Łowczówkiem.

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 5.11.2017 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 5.11.2017 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 30.10.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura lub na dyżurach Zarządu Koła w każdy poniedziałek od godz. 16:00 – 18:00.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 30 października 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 106" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi: Eugeniusz Halo

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Zarząd Koła Emerytów i Rencistów

Linia
Powrót
copyright