kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 083

Zaprasza na wycieczkę:

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

Dobšinská ľadová jaskyňa

w dniu 9 sierpnia 2018 roku

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
jaskinia01 (84 kB)
Lodowy klejnot światowego dziedzictwa

W programie:

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
osoby nie zrzeszone - kontakt z prowadzącym wycieczkę -
Linia

ZWIEDZANIE JASKINI ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

Trasa Dorośli Dzieci 6-15 r.
Osoby niepełnosprawne *1
Studenci,
60 lat *2
Aparat fotograficzny-Video
bez używania statywu *3
Dodatkowe
Wejście *4
Dobszyńska Jaskinia Lodowa 8 € 4 € 7 € 10 € 50 €

Objaśnienia:

*1 - Dzieci od 6 do 15 lat; inwalidzi starsi od 15 lat z ważną legitymacją
*2 - Uczniowie i studenci studiów dziennych, w przypadku studentów po okazaniu ważnej legitymacji; Osoby w wieku powyżej 60 lat
*3 - Aparat fotograficzny-Video - Fotografowanie i wykonywanie krótkich filmów jest dozwolone jedynie bez użycia statywu i jedynie w ramach standardowego zwiedzania jaskini po wykupieniu biletu i dodatkowo uiszczeniu specjalnej opłaty. Płynność zwiedzania nie może być zakłócona a bezpieczeństwo zwiedzania musi być zachowane.
*4 - Dodatkowe wejście jest możliwe na żądanie zwiedzających po porozumieniu z zarządem jaskini również między godzinami regularnych wejść. Nie wolno w ten sposób przeszkodzić w płynności prowadzenia jaskini i trzeba zapłacić opłatę.

Linia

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 09.08.2018 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 09.08.2018 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 31.07.2018 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura lub na dyżurach Zarządu Koła w każdy poniedziałek od godz. 16:00 – 18:00.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 31.07.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 083" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach leśnych, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia jaskinia03 (54 kB)

Dobszyńska Jaskinia Lodowa należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na świecie. Od roku 2000 znajduje się na liście światowego dziedzictwa przyrody. Biorąc pod uwagę inne znane wysokogórskie jaskinie lodowe Eisriesenwelt i Dachstein-Rieseneishöhle w austriackich Alpach , czy rumuńską jaskinię Scărişoara w łańcuchu górskim Bihor, których zlodowacenie jest na wysokości 1100 aż 1120 m n.p.m., ogromne zlodowacenie Dobszyńskej Jaskini Lodowej już tysiące lat utrzymuje się tylko 920 aż 950 m.n.p.m.

Otwór do jaskini pod nazwą „dziura lodowa” (ľadová diera) okoliczna ludność znała od dawna. Pierwszego odnotowanego wejścia do wnętrza dokonał E. Ruffíny w towarzystwie G. Langa, A. Megy i F. Fehéra w roku 1870. Jaskinia została udostępniona dla zwiedzających już w roku 1871 dzięki staraniom miasta Dobšina. Już w roku 1881 podjęto próby zainstalowania oświetlenia elektrycznego, które ostatecznie zostało uruchomione w roku 1887. Dzięki temu Dobszyńska Jaskinia Lodowa jest jedną z pierwszych elektrycznie oświetlonych jaskiń na świecie. Zainteresowanie jaskinią rosło. Przychodzili zwiedzający nie tylko z bliskich i dalekich okolic, ale również znamienite osobistości tamtych czas – P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajanský i Inni. W roku 1890 w Wielkiej Sali urządzili koncert na cześć Karola Ludwika Habsburskiego. W 1893 roku urządzono w jaskini pierwszą letnią jazdę na łyżwach. W roku 1947 J. Mišelnický odkrył Salę Kroplową ( Kvapľovoú sieň), J. Ogurčák Północny Korytarz (Severnú chodbu), a L. Šimkovič Białą Salę (Bielu sień). W latach 1953–1954 wykonano generalny remont trasy zwiedzania, oś długości. oświetlenia elektrycznego oraz różnorodne prace zabezpieczające. Obecnie trasa turystyczna ma 475 m.

jaskinia02 (45 kB) Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Zarząd
Koła Emerytów i Rencistów

Linia
Powrót
copyright