kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 061

Zaprasza na wycieczkę:
Lipnica Wielka
w dniu: 20.07.2017 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
borowik-szlachetny (55 kB)

W programie:

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 20.07.2017 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 20.07.2017 r. około godz. 19

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 15.07.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura lub na dyżurach Zarządu Koła w każdy poniedziałek od godz. 16:00 – 18:00.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15 lipca 2016 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 061" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

Lipnica Wielka to miejscowość założona na prawie wołoskim w 1606 roku przez sołtysa Michała Śmietanę wraz z 9 wołoskimi osadnikami. Miał on wypasać 400 owiec na halach Babiej Góry.

Według ludowych podań nazwa miejscowości wzięła się od lip, które kiedyś występowały tam w wielkich ilościach. Po podziale Orawy między Polskę i Czechosłowację w 1920 część wsi Lipnica Wielka pozostała w Czechosłowacji. Do Polski przyłączono dopiero w 1924, na zasadzie wymiany terytoriów – Polska oddała wsie Głodówka (Hladovka) i Sucha Góra (Sucha Hora). Lipnica Wielka to gmina, malowniczo rozciągająca się u podnóża Babiej Góry. Na łagodnych wzgórzach i rozległych polanach żyją gościnni mieszkańcy najdłuższej wsi orawskiej. Ponad 5500 mieszkańców osadziło się wzdłuż potoku Lipniczanka na przestrzeni 16 kilometrów. Dolna część miejscowości sięga Jeziora Orawskiego.

W Lipnicy Wielkiej znajduje się Dom Ludowy, Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Główną imprezą kulturalną gminy jest Święto Pasterskie.

lipnica (130 kB) lipnica-herb (9 kB)

Kościół. W 1627 roku stał tutaj drewniany kościółek, który sprzedano do Chyżnego ok. roku 1770. Nowa świątynia została wzniesiona w 1769r. w stylu późnobarokowym, charakterystycznym dla Górnych Węgier. Legenda głosi, iż wybudowano go za zbójnickie dukaty w miejscu szubienicy i śmierci orawskiego zbójnika Białonia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach leśnych, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi: Eugeniusz Halo

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Zarząd Koła Emerytów i Rencistów

Linia
Powrót
copyright