kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 106

Zaprasza na wycieczkę:

ZAKOŃCZENIE SEZONU

w dniu: 18.10.2018 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
jesienny-las (192 kB)

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Informacje, zgłoszenia, wpłaty:

do dnia 15.10.2018 r. przyjmują: biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków tel. 12 680-48-20, lub na dyżurach Koła w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Wpłaty można dokonać również na konto:

„PKO Bank Polski SA”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem:
Wycieczka Nr 106 - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Oddziale.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo: nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty, oraz Nazwisko i Imię osoby na którą dokonano wpłaty. Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu Uczestnictwa w Wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z nieszczęśliwymi wypadkami lub kontuzjami. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Wyjazd:

18.10.2018 roku o godz. 6:30 z parkingu koło TEATRU LUDOWEGO

Planowany powrót: w godzinach wieczornych

Wycieczkę prowadzi: Eugeniusz Halo

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.
Linia
Powrót
copyright