kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 097

Zaprasza na wycieczkę:
Grzybobranie
w dniu:
2.10.2018 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
grzyby

W programie:

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 27.09.2018 r. o godz. 6:30 - z parkingu obok Teatru Ludowego

Powrót: w dniu 27.09.2018 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 24.09.2018 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura lub na dyżurach Zarządu Koła w każdy poniedziałek od godz. 16:00 – 18:00.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 17.09.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 097" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Biurze Oddziału.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach leśnych, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi: Jan Mazur

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Zaprasza Zarząd
Koła Emerytów i Rencistów

Linia
Powrót
copyright