kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK
W KRAKOWIE

Wycieczka Nr 043

zaprasza na wycieczkę

Ukraina - Karpaty Wschodnie

w dniach 31.05 - 07.06.2019

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
strij (121 kB)
Widok na Stij w Borżawie…

Korona Beskidów

Korona Beskidów jest odznaką turystyczną, ustanowioną w 2012 roku. Jest przyznawana za zdobycie 27 szczytów pasm Beskidów położonych na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy. Potwierdzenie zdobycia szczytu dokumentuje się w formie odcisku pieczęci obiektów turystycznych znajdujących się w pobliżu wierzchołka lub potwierdzenia przodownika/przewodnika turystyki górskiej obecnego na wycieczce, w specjalnej książeczce, której dystrybutorem jest Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.

Więcej informacji w regulaminie na stronie: www.pttkhts.hg.pl/odznaki/kb.html

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 890 zł
dla pozostałych uczestników 1020 zł

Nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny- 10 zł/os

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PROGRAM

Dzień 1 - 31.05.2019 piątek

Dzień 2 - 01.06.2019 sobota

magura (76 kB)

Dzień 3 - 02.06.2019 niedziela

Dzień 4 - 03.06.2019 poniedziałek

Dzień 5 - 04.06.2019 wtorek

Dzień 6 - 05.06.2019 środa

Dzień 7 - 06.06.2019 czwartek

Dzień 8 - 07.06.2019 piątek

Linia

Uwaga!

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

Linia

Wyjazd:
w dniu 31.05.2019 r. o godz. 20:00 Kraków, ul: Bulwarowa 37

Planowany powrót:
w dniu 07.06.2018 r. w  późnych godzinach wieczornych Kraków, ul: Bulwarowa 37

Linia
Zapisy do dnia 15.05.2019 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach otwarcia Biura Oddziału.
tel. 12 680-48-20, 508-215-490.
Wpłaty zaliczki - 300 zł należy dokonać w ciągu 72 godzin od momentu
zapisania się na listę uczestników.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 15.05.2019 r.
Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.
Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Wpłaty można dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału, lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 043" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Oddziale.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Kierownictwo wycieczki:
Eugeniusz Halo, Marek Prostacki

Linia

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright