> Ukraina - Karpaty Wschodnie
kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK
W KRAKOWIE

Wycieczka Nr 038

Wycieczka odwołana z powodu epidemii koronawirusa!

zaprasza na wycieczkę

Ukraina - Karpaty Wschodnie

w dniach 29.05 – 04.06.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
ukraina01 (91 kB)

PROGRAM WYJAZDU

 1. Dwutysięczniki Ukrainy
  Dojazd do Zaroślaka
  Trasa piesza: Droga do Zaroślaka bez znaków Skrzyżowanie szlakiem zielony (0 kB)/zielony (0 kB) Szpyci bez znaków Rebra (2001m) bez znaków i czerwony (0 kB) Brebienieskuł (2038m) czerwony (0 kB) i bez znaków Gutin Tomnatyk (2016m) bez znaków, czerwony (0 kB)zolty (1 kB) Zaroślak
  24,6 km 9 godz. 1267 m przewyższenia
 2. Na Howerlę.
  Dojazd do Zaroślaka
  Trasa piesza: Zaroślak niebieski (0 kB) Howerla (2061m) zielony (0 kB) Zaroślak
  7,1 km 3,5 godz. 776 m przewyższenia
 3. Pietros
  Dojazd do Jasini i dalej transportem miejscowym do Koźmieszczyka
  Trasa piesza: Koźmieszczyk niebieski (0 kB)czerwony (0 kB) Pietros (2020m) niebieski (0 kB)zielony (0 kB) Świdowiec
  20 km 8 godz. 1174 m przewyższenia
 4. Dojazd do Jasini i dalej transportem miejscowym do Dragobratu
  Trasa piesza: Dragobrat bez znaków Wielka Bliźnica (1881m) czerwony (0 kB) Stig (1704m) bez znaków Dragobrat
  9,2 km 4 godz. 652 m przewyższenia
 5. Dowbuszanka
  Dojazd do Bukowela i wyjazd wyciągiem nr 14
  Trasa piesza: Górna stacja wyciągu nr 14 zolty (1 kB) Skrzyżowanie ze szlakiem czerwony (0 kB)/czerwony (0 kB) i bez znaków Dowbuszanka (1754m) bez znaków i zielony (0 kB) Przełęcz Stoły zolty (1 kB) i bez znaków Polanica
  24,2 km 8 godz. 40’ 1027 m przewyższenia
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 680 zł
dla pozostałych uczestników 740 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Uwaga!

Uczestnicy muszą posiadać paszport lub dowód osobisty z min. 3 miesięczną ważnością.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

Linia

Wyjazd:
w dniu dniu 29.05.2020 r. o godz. 20:00 Kraków, ul: Bulwarowa 37

Planowany powrót:
w dniu 04.06.2020 r. w  godzinach wieczornych Kraków, ul: Bulwarowa 37

Linia
Zapisy do dnia 31.03.2020 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach otwarcia Biura Oddziału.
tel. 12 680-48-20, 508-215-490.
Wpłaty zaliczki - 300 zł należy dokonać do dnia 31.03.2020 r.
Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.
Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Minimalna ilość uczestników do odbycia proponowanej wycieczki wynosi 30 osób.

Wpłaty można dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału, lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 038" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Oddziale.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Kierownictwo wycieczki:
Eugeniusz Halo, Marek Prostacki

Linia

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright