kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK
W KRAKOWIE

Wycieczka Nr 069

zaprasza na wycieczkę

Ukraina - Karpaty Wschodnie

Gdzie szum Prutu, Czeremoszu …

w dniach 14 - 21.06.2018

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Korona Beskidów

Korona Beskidów jest odznaką turystyczną, ustanowioną w 2012 roku. Jest przyznawana za zdobycie 27 szczytów pasm Beskidów położonych na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy. Potwierdzenie zdobycia szczytu dokumentuje się w formie odcisku pieczęci obiektów turystycznych znajdujących się w pobliżu wierzchołka lub potwierdzenia przodownika/przewodnika turystyki górskiej obecnego na wycieczce, w specjalnej książeczce, której dystrybutorem jest Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.

Więcej informacji w regulaminie na stronie: www.pttkhts.hg.pl/odznaki/kb.html

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 710 zł
dla pozostałych uczestników 780 zł

Zaliczka - wpłata do 31.03.2018 r. w wysokości 300 zł

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 5 czerwca 2018 r.

Zapewniamy:

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport
(min. 3 miesiące przed upływem jego ważności)
Linia

Wyjazd:
w dniu 14.06.2018 r. o godz. 21:00 Kraków, ul: Bulwarowa 37

Planowany powrót:
w dniu 21.06.2018 r. w godzinach wieczornych Kraków, ul: Bulwarowa 37

Linia
Zapisy do dnia 31.03.2018 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach otwarcia Biura Oddziału.
tel. 12 680-48-20, 508-215-490.
Po zapisaniu na wycieczkę należy dokonać opłaty do dnia 31.03.2018 r. Po tym terminie zapis będzie traktowany jako rezygnacja.

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.
Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

Wpłaty można dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału, lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 069" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Oddziale.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

PROGRAM

Dzień 1 - 14.06.2018 czwartek
godz. 21:00 wyjazd z Krakowa ul. Bulwarowa 37
Przejazd na trasie: Kraków - Rzeszów - Werchowyna

Dzień 2 - 15.06.2018 piątek

Przyjazd do Skole w godzinach rannych.

Wycieczka górska Skole – Paraszka (1268 m)– Korostów.

Paraszka (1268 m) jest jednym z najwyższych wzniesień Beskidów Skolskich. Z uwagi na piękne dookolne widoki często odwiedzana.

ukraina01 (44 kB)

Przejazd do Werchowyny. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 - 16.06.2018 sobota

Wycieczka górska w Górach Pokuckich: Bukowiec - Pisany Kamień - Górny Jasieniów.

ukraina02 (110 kB)

Dzień 4 - 17.06.2018 niedziela

Przejazd marszrutkami do Górnego Jałowca.

Wycieczka górska w Karpatach Bukowińskich: Górny Jałowiec – Jarowica (1574m) – Dolny Jałowiec.

ukraina03 (41 kB)

Dzień 5 - 18.06.2018 poniedziałek

Wycieczka do Kamieńca Podolskiego Zwiedzanie Kamieńca - ok. 3 godz.

ukraina04 (57 kB)

Dzień 6 - 19.06.2018 wtorek

Przejazd marszrutkami do Probijniwki Wycieczka górska w Połoninach Hryniawskich: Probijniwka - Baba Ludowa - Pochrebtyna (1605 m) - Probijniwka.

Dzień 7 - 20.06.2018 środa

Wycieczka górska w Czarnohorze: Szybeny – Jez. Mariczejka – Pop Iwan (2022 m) – Dżembronia.

ukraina05 (89 kB)

Dzień 8 - 21.06.2018 czwartek

Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju. Zwiedzanie Halicza.

ukraina06 (78 kB)

Planowany przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

Uwaga: Wycieczki wymagają bardzo dobrej kondycji fizycznej

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki oraz przygotowanie kondycyjne do długich wędrówek gorskich z dużymi przewyższeniami.

Kierownictwo wycieczki:
Eugeniusz Halo, Marek Prostacki

Linia

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright