kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 020

Zaprasza na wycieczkę w dniach:
11.09 - 18.09.2021 r.

Ukraina

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
ukraina01 (103 kB)

Program:

1 dzień 11.09.2021
wyjazd z Krakwa w dniu 11.09.2021 r. (ul. Bulwarowa 37) – o godz. 20.00. Przejazd na Ukrainę,

2 dzień 12.09.2021
wycieczka górska: Jamna – Makowica (984 m n.p.m.) – Rezerwat „Skały Dobosza” – Jaremcze (wodospad i bazar) [czas przejścia ok. 5 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

ukraina02 (20 kB)

3 dzień 13.09.2021
śniadanie, wycieczka górska: Koźmieszczyk - Pietros (2020 m n.p.m.) - Kwasy [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień 14.09.2021
śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla (2058 m n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.

5 dzień 15.09.2021
śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Syniak (1665 m n.p.m.) – Chomiak – Polanica [czas przejścia około 7.5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień 16.09.2021
śniadanie, wycieczka górska: Kwasy (535 m) przeł. Peremyczka (1560 m) Żandarm (1763 m) Bliźnica 1883 m.n.p.m Dragobrat (1384 m) Jesina [czas przejścia około 9.5 godz.], obiadokolacja, nocleg.

7 dzień 17.09.2021
śniadanie, wycieczka górska: Dzembronia – Uchaty Kamień – Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – Smotrec (1894 m n.p.m.) - Dzembronia [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

8 dzień 18.09.2021
śniadanie, wyjazd do kraju – Stryja – spacer po mieście. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 17.00, Kraków ok. godz. 21.30.

Linia

Warunki płatności:

zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płatna do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Świadczenia zawarte w cenie


UWAGA !

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 1020 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 1060 zł.
dla pozostałych uczestników 1100 zł.

Uwaga:

Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 zł/os uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Czas przejścia nie obejmuje czasu dojazdu do tras. Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

Uwaga:
Dodatkowa opłata za ubezpieczenie, w wypadku leczenia na COVID-19 – OBOWIĄSKOWE przy wjeździe na Ukrainę.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez władze Ukrainy uczestnicy wycieczki muszą posiadać Unijny Certyfikat Covid.

Unijny Certyfikat Covid stanowi elektroniczny dowód na to,
że dana osoba:

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Linia

Wyjazd:
w dniu 11.09.2021 r. ul. Bulwarowa 37 godz. 20:00.

Planowany powrót:
w dniu 18.09.2021 r. ul. Bulwarowa 37 około godz. 21:30

Pozostałe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 15.08.2021 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 15.08.2021 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 020"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia
Powrót
copyright