kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 010

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
06.03.2021 r.

Młotów – Chata Korowiec – Niemcowa – Wielki Rogacz – Bacówka Obidza – Piwniczna

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
wielki-rogacz (60 kB)

Wielki Rogacz (1182 m), według poziomic na mapie Geoportalu ok. 1178 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejową (1266 m), od której oddzielony jest przełęczą Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodzącego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trześniowy Groń), na którym rozgałęzia się na dwa grzbiety opadające do doliny Popradu. Główny grzbiet natomiast poprzez Małego Rogacza opada do Przełęczy Obidza. W istocie Wielki Rogacz ma dwa wierzchołki; wyższy zachodni i niższy wschodni. Wraz z Małym Rogaczem są trzy wierzchołki i jak pisze Bogdan Mościcki, autor przewodnika „Beskid Sądecki”. Od niższego wierzchołka wschodniego odchodzi grzbiet oddzielający dolinę potoku Międzybrodzie od doliny potoku Rogacz. Nieco pod szczytem Wielkiego Rogacza krzyżują się z sobą dwa szlaki turystyczne. Na stokach duże wiatrołomy, dzięki czemu szlaki te są dość widokowe.

W stokach Wielkiego Rogacza ma swoje źródła kilka potoków: Czarna Woda, Mała Roztoka, Czercz i jego dopływ Międzybrodzie. Szczyt znajduje się na granicy powiatu nowosądeckiego i nowotarskiego. Spotykają się też granice miasta Piwnicznej-Zdroju, gminy Rytro i gminy Szczawnica.

Linia
Trasa górska:

Młotów – Chata Korowiec – Niemcowa – Wielki Rogacz – Bacówka Obidza – Piwniczna 6.03.2021

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
6.03.2021 Młotów – Niemcowa BZ.9 12 Tak
6.03.2021 Niemcowa - Wielki Rogacz BZ.9 5 Tak
6.03.2021 Wielki Rogacz - Przełęcz Obidza BZ.9 2 Tak
6.03.2021 Przełęcz Obidza – Piwniczna BZ.9 8 Tak
RAZEM 27

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 50 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 60 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 06.03.2021 r. o godz. 6:30 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru (Przystanek Wanda – ul Wiślicka Rondo Grzegórzeckie – róg Wielickiej i Limanowskiego – Kurdwanów)

Planowany powrót:
w dniu 06.03.2021 r. około godz. 19 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia dnia 1 marca 2021 r.
prowadzi wyłącznie Eugeniusz Halo tel. +48 723400510
oraz Witold Bogacz tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 1.03.2021 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 010"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzą:

Witold Bogacz – Przodownik Turystyki Pieszej PTTK tel. +48 603-058-512
Eugeniusz Halo – Przodownik Turystyki Górskie PTTK tel. +48 723-400-510
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright