kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 001

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
15.01.2022 r.

Beskid Żywiecki - Jałowiec

Stryszawa Matusy - Solnisko - Opuśnik - Jałowiec
- Schronisko "W Murowanej Piwnicy" - Stryszawa Matusy

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia opaczne (209 kB)
Schronisko turystyczne „W Murowanej Piwnicy” na Opacznem

Schronisko turystyczne „W Murowanej Piwnicy” na Opacznem – nieczynne prywatne górskie schronisko turystyczne, położone na południowy zachód od przełęczy Opaczne, w Paśmie Jałowieckim. Według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego pasmo to należy do Beskidu Makowskiego Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego. Znajduje się na wysokości 850 m n.p.m. Schronisko mieści się w pochodzącej z końca XIX wieku murowanej chacie góralskiej. Do 1985 obiekt był domem rodzinnym właściciela i gospodarza schroniska, Stanisława Fronta (zm. 2019) Schronisko rozpoczęło działalność w 1990. Nosiło różne nazwy: Bacówka pod Jałowcem, Na Przełęczy, Ranczo pod Zbójami. Obecnie występuje pod nazwą W Murowanej Piwnicy i patronuje mu ks. prof. Józef Tischner. Na początku działalności przy schronisku stała elektrownia wiatrowa amatorskiej konstrukcji. Obecnie pozostały po niej betonowe fundamenty.

Linia

Trasa górska:

Stryszawa Matusy - Solisko - Opuśnik - Jałowiec - Schronisko "W Murowanej Piwnicy" - Stryszawa Matusy


mapka-jalowiec (228 kB)
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 70 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 75 zł.
dla pozostałych uczestników 80 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 001"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.


z dopiskiem "Wycieczka Nr 001"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 15.01.2022 r. o godz. 6:30 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru: (Przystanek Wanda - ul Wiślicka - róg Wielickiej i Limanowskiego - Kurdwanów)

Planowany powrót:
w dniu 15.01.2022 r. około godziny 18 - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 10.01.2022 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzą:
Mariusz Buczek
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright